Dziennik Ubezpieczeniowy

Nr 111 (3510)

2014-06-11

Ten egzemplarz został wysłany na adres: mariatomaszewskapestka@gmail.com.

Reklama
Dziennik przez WWW
Archiwum Dziennika
Wskaźniki
Zakłady majątkowe
Zakłady życiowe
Kalendarium - pełne
11 czerwca (środa)
17 czerwca (wtorek)
23 czerwca (poniedziałek)
25 czerwca (środa)
26 czerwca (czwartek)
2 lipca (środa)
9 lipca (środa)
10 lipca (czwartek)
24-25 lipca (czwartek-piątek)
19 sierpnia (wtorek)
26-27 sierpnia (wtorek-środa)
10 września (środa)
22-24 września (poniedziałek-środa)
23 września (wtorek)
Kalendarium - Uwagi
Informacje
Kursy średnie NBP

Data: 2014-06-10

Numer: 111/A/NBP/2014

1 USD = 3,0303 PLN

1 EUR = 4,1090 PLN

- - - -

Dzień roku: 162.

Przydatne adresy
KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

skr. pocztowa 419

00-950 Warszawa 1

centrala UKNF (22) 262 50 00

infolinia UKNF (22) 262 58 00

knf@knf.gov.pl

http://www.knf.gov.pl/

Rzecznik Ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. (22) 333 73 26 do 28

fax (22) 333 73 29

http://www.rzu.gov.pl/

PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

tel. (22) 551 51 00

fax (22) 551 51 99

http://www.pbuk.com.pl/

UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

tel.: (22) 53 96 100

fax: (22) 53 96 261

ufg@ufg.pl

http://www.ufg.pl/

PIU

Polska Izba Ubezpieczeń

ul. Wspólna 47/49

00-684 Warszawa

tel. (22) 42 05 105, 42 05 106

fax (22) 42 05 107

http://www.piu.org.pl/

PSA

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy

Al. Jana Pawła II 24

00-134 Warszawa

tel. (22) 582 37 84

fax (22) 582 34 12

http://www.actuary.org.pl/

SPBUiR

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Al. Jana Pawła II nr 34 lok. 9

00-141 Warszawa

tel. (22) 828 43 49, 620 43 34

fax (22) 826 71 18

http://www.polbrokers.pl/

PIBUiR

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Al. Niepodległości 124/22

02-577 Warszawa

tel. (22) 595 41 48

http://www.pibuir.org.pl/

PIPUiF

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

ul. Smolna 40, lok. 206

00-375 Warszawa

tel. (22) 826 41 13

http://www.pipuif.pl/

IGUiOR

Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

ul. Sabały 3

02-174 Warszawa

tel./fax (22) 431 91 00

http://www.igu.org.pl/

PIDiPO

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

al. Wiśniowa 446

53-126 Wrocław

O Dzienniku
Ważne

Rozsyłka innym

Regularne rozsyłanie Dziennika może oznaczać naruszenie zasad wykupionej subskrypcji. Ten egzemplarz Dziennika został oryginalnie przesłany na adres: mariatomaszewskapestka@gmail.com.

Prenumerata

Prenumeratę Dziennika Ubezpieczeniowego można zamówić na naszej stronie: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/.

O Dzienniku

ISSN 1642-4719

Redakcja:

Redaktor naczelny: Marcin Z. Broda
Redaktor prowadząca: Anna Sitarek
Sekretarz redakcji: Eliza Kosicka
Redaktor: Anna Trzcińska
  Kinga Wiśniewska
  Ida Krzemińska-Albrycht
  Weronika Piotrowska
  Iza Rutkowska
  Karolina Zysk-Wieczorek

Adres:

ul. Chłapowskiego 33
02-787 Warszawa
tel.: (22) 844 50 60
Redakcja@DziennikUbezpieczeniowy.pl

Wydawca:

Ogma Sp. z o.o.

Informacje do Dziennika
Redakcja@DziennikUbezpieczeniowy.pl
Dodatki techniczne
Dziennik w RSS
Dziennik przez WWW

Logo

 

  REKLAMA  
 

 

FIDIC i ubezpieczenia

 

 
  REKLAMA  

 

Kalendarium - skrót
11 czerwca (środa)
17 czerwca (wtorek)
23 czerwca (poniedziałek)
25 czerwca (środa)
26 czerwca (czwartek)

Zgłoś do kalendarium

Spis treści

Punkty widzenia

 

PIU: Zastrzeżenia do Rekomendacji U

Piotr Zadrożny

(PIU)

Blaski i cienie Rekomendacji U, czyli...

 

O bankach

Daniel Zdziński, Leszek Niedałtowski

(KNF, STBU)

Z życia kancelarii

 

4 razy więcej w sądzie

Lucyna Kuźniar-Lasota

(Codex)

Grupowe ABC

 

Społeczne (ubezpieczenia, ryzyka)

Marcin Kowalski

(Mercer, ZUS)

Czekasz czy sprzedajesz

 

Komunikacja pozawerbalna

Adam Kubicki

Spojrzenie na rynek

 

Ubezpieczyciele stawiają na młodych

Iza Rutkowska

(Axa Direct, Compensa, Ergo Hestia, ING Życie, Liberty Direct, SKOK Ubezpieczenia, Uniqa)

Konferencje

 

Reasekuracja i innowacja

(Aon, Gen Re, Munich Re, PIU, Swiss Re, Willis)

Rynek

 

Allianz wprowadza "BLS"

(Allianz, PIU, PZU, UFG)

 

Medyczne plany PZU

(Enel-Med, Orlen Medica, PZU, Prof-Med)

 

Spada udział kanału direct

(Liberty Direct, PIU)

 

Egzamin brokerski: bez większego zaskoczenia

(KNF, Warta)

 

Wyniki egzaminu aktuarialnego

(KNF)

 

Brokerzy schodzą do segmentu MSP

(Marsh, WDB)

 

Skutki likwidacji polisolokat

(Axa, KNF, Societe Generale, Uniqa)

 

KNF nałożyła kary na Compensę i Wartę

(Aegon, Amplico, Benefia, Compensa, HDI, KNF, PZU, TUW Pocztowe, Warta)

 

Ubezpieczyciele chętnie sprzedają pakiety wierzytelności

(Casus Finance, Compensa, PZU, Presco, Uniqa, VIG, Warta)

 

Nowe wiceprezes UOKiK

(Gessel Koziorowski, UOKiK, UPC)

 

Skargi kierowców na ubezpieczyli

(Link 4, PZU, RzU, Uniqa, Warta)

 

Ubezpieczenie sprzętu w telepracy

(AIG, STBU, Uniqa)

 

Liberty Direct: Czego boimy się na wakacjach?

(ARC, Liberty Direct)

 

ING Życie: cykl biegów charytatywnych

(ING)

 

Upadłości firm w Polsce - prognozy KUKE

(KUKE)

 

Ubezpieczyć się na wakacje

(RzU)

 

Tańsze OC dla pojazdów na prąd

(ITS)

Prawo

 

Wyższe kary za brak ważnego OC komunikacyjnego

(RM, UFG)

Produkty

 

Letnie promocje od BRE Ubezpieczenia

(BRE Ubezpieczenia)

 

Asy Motoryzacji w Raiffeisen Polbank

(Raiffeisen Polbank, Warta)

Emerytury

 

Metodyka BION dla PTE

(KNF)

 

Pozew zbiorowy ws. OFE złożony

(Dentons, MPiPS, TK, ZUS)

 

Polacy obawiają się o swoją finansową przyszłość

(Aegon)

Szkody

 

Szkody w skrócie

Świat

 

AIG: Peter Hancock zastąpi Roberta Benmosche'a

(AIG, JPMorgan Chase)

 

Potężna burza nad Niemcami

 

445 mld USD strat z cyberprzestępczości

(McAfee, Proofpoint)

 

Świat w skrócie

Komentarze

 

Komentarz do: 240 tys. zł odszkodowania dla motocyklisty

(Auxilia, InterRisk)

 

Komentarz do: Zrzeczenie się roszczeń a odszkodowanie

(SN)

 

Komentarz do: KNF: nieprawidłowości w bancassurance

Zamówienia publiczne (postępowania)

 

Zobacz zamówienia...

Zamówienia publiczne (inne)

 

Zobacz zamówienia... 

Punkty widzenia archiwum

PIU: Zastrzeżenia do Rekomendacji U

(PIU)

Uwzględnienie uwag środowiska ubezpieczeniowego i bankowego to krok w dobrym kierunku. Jednak wiele kwestii dotyczących Rekomendacji U wciąż budzi niepokój. - Piotr Zadrożny, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych zakładów ubezpieczeń PIU

 

 

  REKLAMA  

 

Drukuj ten artykuł Rekomendacja U, w wersji przedstawionej 29 maja 2014 r. (zobacz: Nowy projekt Rekomendacji U), zawiera zmiany, dokonane w oparciu o uwagi środowiska ubezpieczeniowego i bankowego zgłoszone korespondencyjnie oraz w trakcie spotkania roboczego, które miało miejsce 14 kwietnia br. To krok w dobrym kierunku. Niemniej jednak nadal wiele kwestii budzi nasz głęboki niepokój i uzasadnione zastrzeżenia z punku widzenia dalszego stabilnego i bezpiecznego rozwoju bancassurance na polskim rynku oraz ochrony interesu klientów.

Rekomendacja U eliminuje ze sprzedaży niektóre ubezpieczenia oferowane obecnie w formie grupowej.

Kłopot z modelem grupowym

Przede wszystkim Rekomendacja U eliminuje ze sprzedaży niektóre ubezpieczenia oferowane obecnie w formie grupowej. Wymuszenie modelu agencyjnego i indywidualizacja ubezpieczeń w przypadku produktów cechujących się niskimi składkami sprzedawanymi łącznie z innymi produktami bankowymi (np. ubezpieczenia do kart kredytowych) doprowadzi do tak znacznego wzrostu kosztów po stronie banków i ubezpieczycieli, a tym samym składek dla klientów, że ostatecznie doprowadzi do rezygnacji przez klientów z ochrony ubezpieczeniowej.

Innym skutkiem faktycznej rezygnacji z modelu ubezpieczeń grupowych będzie pogorszenie oferty dla klientów w obszarze zabezpieczenia kredytów. Dotychczas umowa ubezpieczenia grupowego dawała możliwość dopasowania harmonogramu spłaty kredytu oraz czasu trwania ochrony, łącząc to z niskimi cenami niezależnie od grupy wiekowej klientów. Proponowane zmiany zwiększą cenę ubezpieczenia i obniżą liczbę klientów korzystających z tej ochrony. Dodatkowo to na kliencie będzie spoczywał obowiązek terminowego opłacania składek, a jego niedopatrzenie będzie oznaczało brak ochrony.

Skutkiem rezygnacji z modelu ubezpieczeń grupowych będzie pogorszenie oferty dla klientów w obszarze zabezpieczenia kredytów.

Problem z terminem

W obecnej wersji Rekomendacji U skopiowano z projektu Wytycznych dot. dystrybucji zapisy dot. wysokości prowizji. Jak się wydaje tego typu zapis nie znajduje precedensu. Nie ma innej branży, w której regulacja nakazywałaby relacjonować wynagrodzenie sprzedawcy do ceny produktu w oderwaniu od kosztów, które ma sam dystrybutor.

Kolejnym istotnym zastrzeżeniem do Rekomendacji U jest też zbyt krótki czas na wdrożenie. Data 1 stycznia 2015 r. jest terminem, który uniemożliwi pełne wdrożenie Rekomendacji bez zakłóceń dla ciągłości procesów oferowania ochrony ubezpieczeniowej przez banki przy założeniu, że konieczne będzie masowe przechodzenie na system agencyjny. Wejście Rekomendacji U jeśli chodzi o nowe stosunki ubezpieczenia, powinno nastąpić w terminie zapewniającym właściwe wdrożenie rozporządzeń do tzw. ustawy deregulacyjnej (obecnie będących w fazie opracowania w Ministerstwie Finansów). Wejście w życie Rekomendacji U powinno być zatem dostosowane do planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń oraz rejestracji agentów i OWCA.

Czas na wdrożenie Rekomendacji U jest zbyt krótki.

Pełna zgoda

Zastrzeżeń co do obecnej treści Rekomendacji U jest oczywiście więcej. Z punktu widzenia klienta, najistotniejszy jest zakres i warunki udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz jej koszt. Wątpliwe jest czy zmiana modelu współpracy banku z ubezpieczycielem, czy zasad wynagradzania banków, mają jakąkolwiek wartość w sytuacji, gdy warunki ochrony będą mniej korzystne dla ubezpieczonych, nie będzie pewnych produktów w ofercie ubezpieczeniowej lub koszt udzielanej ochrony będzie wyższy. Natomiast w pełni zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym w Rekomendacji U, że powinny zostać zapewnione jednakowe prawa dla ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem indywidualnym jak i grupowym oraz, że konsumenci powinni otrzymywać przejrzyste informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

Piotr Zadrożny

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych zakładów ubezpieczeń PIU

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Blaski i cienie Rekomendacji U, czyli... archiwum

O bankach

(KNF, STBU)

Nikomu nie zależy na tym, aby ubezpieczyciele odnotowali spadek przypisu składki ubezpieczeniowej, banki spadek przychodów, czy klienci brak ochrony ubezpieczeniowej. Niestety, na tę chwilę takie rezultaty ogłoszenia w grudniu 2013 roku propozycji Rekomendacji U są obserwowane. - Daniel Zdziński, Leszek Niedałtowski, STBU Advance

 

Drukuj ten artykuł Kontynuując rozważania na temat Rekomendacji U (zobacz: Spróbujmy zrozumieć intencje KNF oraz Słusznie tylko w teorii) należy wyrazić nadzieję, iż nowe regulacje w zakresie bancassurance spowodują w większości pozytywne skutki dla wszystkich stron uczestniczących w tym procesie. Przynajmniej, patrząc z punktu widzenia KNF jako regulatora rynku, to raczej taki powinien być cel tych działań. Nikomu nie zależy na tym, aby ubezpieczyciele odnotowali spadek przypisu składki ubezpieczeniowej, banki spadek przychodów, czy klienci brak ochrony ubezpieczeniowej. Niestety, na tą chwilę takie rezultaty ogłoszenia w grudniu 2013 roku propozycji Rekomendacji U są obserwowane. Wszystkie zmiany należy rozpatrywać w różnych aspektach. Z jednej strony należałoby postawić pytanie, czy radykalna terapia KNF nie jest zbyt inwazyjna i czy osiągnięcie zamierzonego celu leczenia nie spowoduje zbyt daleko idących skutków ubocznych? Z drugiej zaś, rozważyć trzeba bardzo ważną kwestię działań, które powinny być podjęte w kanale bankowym, aby po wprowadzeniu ostatecznej wersji Rekomendacji U sprzedaż ubezpieczeń nie tylko nie spadła, ale wręcz rozwijała się równie dynamicznie jak w latach poprzednich.

Rozpatrzmy te kwestie w kilku kluczowych kategoriach, które wydają się mieć kolosalny wpływ na ostateczne rezultaty wdrożenia nowych uregulowań.

To właśnie bank i jego pracownicy mają największą wiedzę na temat sytuacji majątkowej klienta.

Czy banki mogą być dobrym dystrybutorem ubezpieczeń?

Wydaje się, że bank jako instytucja finansowa, ciesząca się dużym zaufaniem klientów, jest jak najbardziej predysponowana do tego, aby w ramach prowadzonej działalności, dbając o finansowe bezpieczeństwo klienta, zadbała również o jego bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, związanych zarówno z życiem, jak i zdrowiem oraz posiadanym majątkiem. To właśnie bank i jego pracownicy - doradcy bankowi, mają największą wiedzę na temat sytuacji majątkowej klienta. Wiedzą dużo, o ile nie wszystko o przychodach, kredytach, lokatach, wyjazdach zagranicznych klienta (vs. płatności kartą), sytuacji rodzinnej itd. I wbrew pozorom jest to wiedza, która pozwala bardzo dobrze poznać potrzeby ubezpieczeniowe klienta i zaproponować odpowiednie produkty, aby zostały one zabezpieczone dobrymi produktami ubezpieczeniowymi.

Jeżeli konsekwencją wdrożenia Rekomendacji U miałoby być "zniszczenie" tego kanału dystrybucji w imię "racji stanu", byłoby to rozwiązanie złe i bardzo niekorzystne nie tylko dla przychodów banku, ale również dla samych klientów. Oczywiście nie oznacza to, że banki mogą spać spokojnie. Przed nimi jest do wykonania bardzo duża praca związana z dobrą organizacją procesu, aby dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów ubezpieczeniowych, merytorycznie przygotowanych doradcach bankowych oraz dobrych narzędziach informatycznych, zapewnić pełne zaspokojenie potrzeb ubezpieczeniowych swoich klientów. Wbrew pozorom, może to być bardzo dobry impuls do tego, aby dzięki dobremu przygotowaniu wdrożenia nowych regulacji, nastąpił znaczący wzrost przypisu składki ubezpieczeniowej w kanale bankowym, a co za tym idzie długoterminowy wzrost przychodów banków z tytułu prowizji.

Aktualnie dominujące w kanale bankowym są ubezpieczenia na życie z UFK.

Ubezpieczenia - czyli co się sprzedaje, a co powinno się sprzedawać w bankach?

Aktualnie dominujące w kanale bankowym są ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Znacząca część składki ubezpieczeniowej jest zbierana właśnie w ramach tych produktów. Od dawna też trwa akademicka dyskusja, czy jest to ubezpieczenie, czy też nie. Często produkt ten jest nazywamy polisolokatą, co jest w pełni nieuprawnione. Tak zwane potocznie polisolokaty - były produktami, których jedynym celem było ominięcie tzw. podatku Belki, dzięki czemu można było zarobić trochę więcej niż na tradycyjnej lokacie bankowej. Były to polisy na życie i dożycie zawierane na okresy sześciomiesięczne lub roczne, ewentualnie rolowane na kolejne okresy. Z punktu widzenia klienta ryzyko strat w ramach takich polis praktycznie nie istniało, a rzeczywiście dawały szansę lepszego zarobku. Z puntu widzenia ubezpieczycieli zysk też był minimalny; chodziło raczej o jak najwyższy przypis składki. Wygranymi były banki, do których środki ze składek trafiały na lokaty bankowe i które dalej mogły tymi środkami zarządzać.

Sytuacja ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest bardziej złożona budząc duże kontrowersje związane z opłatami likwidacyjnymi czy brakiem rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej. Na pewno wyroki i uzasadnienia sądowe pokażą w najbliższym czasie, w którą stronę podążą produkty tego typu.

To co jest bardzo charakterystyczne w produktach sprzedawanych w ramach bancassurance, to bardzo mały udział czysto ochronnych produktów na życie, które powinny być zabezpieczeniem praktycznie każdego zobowiązania zaciąganego w banku. I nie chodzi o ubezpieczenia na życie, w których poprzez wyłączenia zapisane w OWU ochrona ograniczana jest praktycznie do śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. W rzeczywistości mają zatem bardzo mało wspólnego ze śmiercią z powodu innych przyczyn, które statystycznie występują najczęściej.

Potencjał produktowy ubezpieczycieli dla banków jest bardzo duży.

Pójście na łatwiznę

Na rynku funkcjonuje oczywiście cała masa bardzo potrzebnych klientowi produktów ochronnych w zakresie zdrowia, ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które sprzedawane są na niskie kwoty, najczęściej w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania i NNW. Powinny to być jednak produkty prawdziwie, a nie quasi ubezpieczeniowe sprzedawane często przez infolinie banków czy firm telekomunikacyjnych. Wydaje się, że potencjał produktowy jest bardzo duży. Banki zbyt często idą na łatwiznę zadowalając się "gotowymi" produktami ubezpieczycieli, przyjmując ich zapewnienia o najlepszym produkcie przygotowanym na specjalne potrzeby danego banku. I jeżeli porównamy to co jest dzisiaj obecne w bankach, u doradcy bankowego czy w ramach udostępnionego klientom Marketu Ubezpieczeniowego, to trudno jest dostrzec jakikolwiek element wyjątkowości w ofercie banków. Brak jest w niej krytycznego spojrzenia produktowców, specjalistów od procedur obsługowych, specjalistów od OWU itp.

Reasumując - daje się zauważyć konsekwencje wyeliminowania brokerów ubezpieczeniowych z procesów bancassurance, którzy na co dzień skutecznie realizują tego typu zadania.

Daniel Zdziński

Prezes Zarządu STBU Direct, zarząd konsorcjum STBU Advance

Leszek Niedałtowski

Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, zarząd konsorcjum STBU Advance

Linki:  

Zobacz także:

Spróbujmy zrozumieć intencje KNF

Słusznie tylko w teorii

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Z życia kancelarii archiwum

4 razy więcej w sądzie

(Codex)

Do końca roku Codex planuje przeanalizować ok. 300 orzeczeń, aby pokazać różnicę między kwotami proponowanymi przez ubezpieczycieli na drodze polubownej, a tymi uzyskiwanymi w sądach. - Lucyna Kuźniar-Lasota, dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń, Codex

 

Drukuj ten artykuł Z analizy spraw prowadzonych przez Centrum Obsługi Powypadkowej Codex wynika, że na drodze sądowej roszczący może uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie niż proponowane przez ubezpieczyciela na drodze polubownej.

17 razy więcej

Codex przeanalizował do tej pory 25 spraw, które zakończyły się prawomocnymi wyrokami sądów. Dane wynikające z tej analizy przedstawia poniższa tabela:

Suma zaproponowanych przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkody wypłat wyniosła 1,53 mln zł, natomiast zasądzone przez sądy kwoty (ponad przyznane przez ubezpieczycieli świadczenia) - 5,70 mln zł. To niemal czterokrotnie więcej. Łącznie roszczący w 25 sprawach otrzymali 8,87 mln zł. Na tę kwotę składają się wypłaty proponowane na drodze polubownej, wypłaty zasądzone, a także ustawowe odsetki. Z kolei w postępowaniach sądowych wnoszono w sumie o 10,84 mln zł.

W najbardziej spektakularnym przypadku zasądzone przez sąd odszkodowanie było 17 razy wyższe niż zaproponowane przez ubezpieczyciela na drodze polubownej (170 tys. zł wobec 10 tys. zł).

W najbardziej spektakularnym przypadku zasądzone przez sąd odszkodowanie było 17 razy wyższe niż zaproponowane przez ubezpieczyciela.

Odmowa ubezpieczyciela, pieniądze w sądzie

W siedmiu przypadkach ubezpieczyciel w ogóle odmówił wypłaty odszkodowania. Jednak w każdej z tych spraw sąd zgodził się, że roszczącym pieniądze się należą. Przykładowo w sprawie 34-letniego mężczyzny potrąconego przez samochód ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności, wskazując, że wyłączną przyczyną wypadku było niewłaściwe zachowanie się powoda. Auto potrąciło poruszającego się lewą stroną jezdni powoda podczas wyprzedzania.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał jednak poszkodowanemu ponad 210 tys. zł (sygn. akt I ACa 476/12). Sąd zaznaczył, że powód doznał licznych i poważnych obrażeń, a urazy doprowadziły do trwałych zmian jego zdrowia i sprawności. Przede wszystkim wypadek spowodował zmniejszenie sprawności prawej nogi, która była jedyną sprawną nogą powoda ze względu na przebyty wcześniej udar mózgu i niedowład lewostronny. W wyroku podkreślono, że: "Powód po wypadku stał się osobą zamkniętą w sobie, nie wychodzi z domu, nie ma planów na przyszłość, żyje z dnia na dzień". Obrażenia w wyniku wypadku spowodowały 68% uszczerbku na zdrowiu.

Na drodze sądowej roszczący może uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie.

737 tys. zł wobec 40 tys. zł

W jednym z przedstawionych rozstrzygnięć sporu z ubezpieczycielem Codex na rzecz swojego klienta uzyskał kwotę, która wyniosła ponad 737 tys. zł.

Ubezpieczyciel w tym przypadku proponował poszkodowanej 40 tys. zł na drodze polubownej. Sprawa dotyczyła 22-letniej kobiety poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, która rościła w imieniu swoim oraz po śmierci siostry i narzeczonego.

Kierujący samochodem osobowym, wykonując manewr wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim pojazdem, w którym w charakterze pasażera podróżowała poszkodowana wraz z siostrą i narzeczonym. Siostra i narzeczony ponieśli śmierć na miejscu. Poszkodowana doznała licznych i poważnych uszkodzeń ciała, w tym obumarcia 3-miesięcznej ciąży. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (sygn. akt I ACa 340/11) miał na uwadze doznany ból, długotrwałe leczenie połączone z izolacją i wyłączeniem z życia społecznego i towarzyskiego, przekreślenie możliwości wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej. Ponadto:

"Sąd przyjął, że zmarły był osobą najbliższą powódce, pozostawali w nieformalnym związku, była z nim w ciąży, planowali ślub. Jego śmierć, a także śmierć siostry wywołały u powódki długotrwały wstrząs psychiczny i traumę, poczucie nieporadności, utratę poczucia bezpieczeństwa, celów życiowych. Wobec śmierci partnera życiowego, została pozbawiona możliwości realizowania się jako jego żona i matka ich dziecka".

W sumie powódka otrzymała ponad 932 tys. zł zadośćuczynienia, odszkodowania oraz ustawowych odsetek po śmierci narzeczonego i siostry

Do końca roku Codex planuje przeanalizować ok. 300 orzeczeń, aby pokazać różnicę między kwotami proponowanymi przez ubezpieczycieli na drodze polubownej, a tymi uzyskiwanymi w sądach.

Lucyna Kuźniar-Lasota

Dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Grupowe ABC archiwum

Społeczne (ubezpieczenia, ryzyka)

(Mercer, ZUS)

Większość katalogu ryzyk społecznych można ubezpieczyć prywatnie, wybierając spośród ofert konkurujących zakładów ubezpieczeń. W tej sytuacji gospodarstwo domowe dysponuje możliwościami podejmowania aktywnych i racjonalnych działań. - Marcin Kowalski

 

Drukuj ten artykuł Ubezpieczenia społeczne to te, które powstają jako wynik polityki społecznej prowadzonej przez państwo w celu zapewnienia harmonii społecznej. Należy zwrócić uwagę, że ubezpieczenia społeczne funkcjonują w innym celu niż ubezpieczenia gospodarcze.

Nie jest bezwzględnie wymagane, aby ubezpieczenia społeczne były zapewnianymi wyłącznie przez ubezpieczycieli publicznych.

Cele i adresaci

Celem ubezpieczeń społecznych jest ochrona osoby przed degradacją społeczną powstałą wskutek realizacji tzw. ryzyk społecznych. Ubezpieczenia gospodarcze natomiast nie zajmują się pozycją lub rolą społeczną ubezpieczającego i uwzględniają w swej działalności tylko jego interes gospodarczy, niezależnie od innych okoliczności. Idąc dalej tym torem myślenia, trzeba zauważyć, że faktycznym adresatem ubezpieczeń społecznych jest zawsze gospodarstwo domowe jako podstawowa jednostka ekonomiczna i społeczna, oparta zazwyczaj na więzach rodzinnych. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. Adresatem ubezpieczeń gospodarczych może być natomiast przedsiębiorca, osoba fizyczna (konsument) lub - podobnie jak w ubezpieczeniach społecznych - gospodarstwo domowe.

Ubezpieczyciele mogą być partnerem dla państwa i realizować świadczenia w ramach systemu bazowego.

Ryzyka i reagowanie na nie

Ryzykiem społecznym jest zdarzenie, którego realizacja spowoduje utratę lub umniejszenie możliwości uzyskiwania dochodów przez gospodarstwo domowe. W ramach podstawowego katalogu ryzyk społecznych wymienia się następujące obszary:

+ryzyko choroby,

+ryzyko macierzyństwa,

+ryzyko inwalidztwa,

+ryzyko śmierci żywiciela,

+ryzyko wypadku przy pracy,

+ryzyko bezrobocia,

+ryzyko starości,

+ryzyko nagłych wypadków.

Ubezpieczenia nie są jedyną możliwą formą reagowania na ryzyka społeczne. Państwo może w tym obszarze wykorzystać także podejście:

-zaopatrzeniowe (świadczenia finansowane z podatków, możliwość uzyskania świadczenia w oparciu o obywatelstwo) lub

-filantropijne (świadczenia finansowane z darowizn, możliwość uzyskania świadczenia na zasadzie solidaryzmu społecznego).

Ubezpieczyciel może działać jako prywatna kasa chorych, obsługująca świadczenia medyczne z zakresu koszyka gwarantowanego przez państwo.

Obszary otwarte dla ubezpieczycieli

Należy zauważyć, że gospodarstwa domowe, które uważają swój poziom bezpieczeństwa społecznego za niezadowalający i chcą zmniejszyć dotkliwość ewentualnej realizacji ryzyka mają do wyboru de facto tylko drogę ubezpieczeniową. Wpływ pojedynczego gospodarstwa domowego na kształt zasad zaopatrzenia społecznego lub hojność filantropów jest bardzo ograniczony lub zgoła żaden. Nie można więc na tych rozwiązaniach racjonalnie budować własnego poczucia bezpieczeństwa.

Z kolei większość katalogu ryzyk społecznych można ubezpieczyć prywatnie, wybierając spośród ofert konkurujących zakładów ubezpieczeń. W tej sytuacji gospodarstwo domowe dysponuje więc możliwościami podejmowania aktywnych i racjonalnych działań.

Należy zaznaczyć, że nie jest bezwzględnie wymagane, aby ubezpieczenia społeczne były ubezpieczeniami obowiązkowymi i zapewnianymi wyłącznie przez ubezpieczycieli publicznych (np. ZUS).

Zarysować można więc co najmniej dwa obszary otwarte dla działania ubezpieczycieli prywatnych w systemie ubezpieczeń społecznych.

Po pierwsze ubezpieczyciel prywatny może być dla gospodarstw domowych dostawcą ubezpieczeń dodatkowych, uzupełniających świadczenia zapewniane przez państwo. Przykładów takich działań jest bardzo dużo: począwszy od pakietów medycznych a skończywszy na ubezpieczeniu macierzyństwa (urodzenia się dziecka).

Po drugie natomiast ubezpieczyciele mogą być partnerem dla państwa i realizować - na zasadach określonych przez to państwo - świadczenia w ramach systemu bazowego. Przykładami takich rozwiązań będą np. działanie ubezpieczyciela jako zakładu emerytalnego wypłacającego emeryturę lub jako prywatna kasa chorych, obsługująca świadczenia medyczne z zakresu koszyka gwarantowanego przez państwo.


Przygotowując materiał autor korzystał w szczególności z publikacji:

Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Jan Łazowski

Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. Jerzy Handschke, Jan Monkiewicz


Marcin Kowalski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń

Mercer

Archiwum: Grupowe ABC

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Czekasz czy sprzedajesz archiwum

Komunikacja pozawerbalna

Obserwacja mowy ciała jest bardzo ważna. Ale jeśli już zaobserwujesz, że po stronie rozmówcy nastąpiła zamiana, nie interpretuj tego bez sprawdzenia.

 

 

  REKLAMA  

 

Drukuj ten artykuł Pewien doradca przyszedł do klienta. Rozmawiali o zakupie surowców potrzebnych do produkcji w firmie klienta. Kiedy doszło do rozmowy o cenie doradca przedstawił swoją propozycję - 200 zł za kilogram. Kiedy klient usłyszał kwotę zareagował niepewną miną oraz opadł na krzesło i zrobił się na twarzy lekko czerwony. Doradca zaobserwował tę zmianę i zareagował stwierdzeniem, że to początkowa kwota do negocjacji. Klient z powrotem skierował swoją uwagę na doradcę i spytał o rabat. Doradca zaproponował dziesięć procent i klient wyraził zgodę.

Metodę pytań zamkniętych warto stosować w sytuacji kiedy dobrze znamy się z rozmówcą.

Kontrola sygnału

Na spotkaniu razem z doradcą był mentor obserwujący pracę doradcy. Po spotkaniu zaczęli analizować rozmowę i doszli do momentu rozmowy o cenie. Widziałeś jak zareagował klient, od razu zastosowałem rabat, bo inaczej nie doszłoby do transakcji - powiedział doradca. Wiesz, wyczucie mowy ciała albo się ma, albo nie - dodał dumny z siebie po chwili. Tego samego dnia mentor zadzwonił do klienta i poprosił o ocenę spotkania. Klient był zadowolony i spotkanie ocenił jako udane. Mentor spytał, czy klient bez rabatu podjąłby pozytywną decyzję. Ależ oczywiście - odpowiedział klient, ale jak dajecie rabat to czemu miałbym nie skorzystać? Zauważyłem pana reakcję przy pierwszej propozycji cenowej. A, tak. Jak doradca powiedział 200 zł to przypomniałem sobie, że miałem dziś rano dać córce 200 zł, bo jechała na wycieczkę. I na śmierć o tym zapomniałem.

Jakie wnioski możemy wysnuć z tej historii? Że obserwacja mowy ciała jest błędem? Nie, jest bardzo ważna. Ale jeśli już zaobserwujesz, że po stronie rozmówcy nastąpiła zamiana nie interpretuj tego bez sprawdzenia. Ten moment możemy nazwać kontrolą sygnału.

Już to, gdzie klient zaproponował ci miejsce może wiele podpowiedzieć.

Trzy metody

Podam teraz trzy podstawowe metody kontroli sygnału. Zastosowanie każdej z nich zależy od sytuacji, w jakiej toczy się rozmowa i od stylu prowadzenia rozmowy przez doradcę. Pierwsza metoda to zadanie pytania otwartego, czyli takiego, gdzie nie ma odpowiedzi "tak" lub "nie".

Dzięki tej metodzie możemy pobudzić rozmówcę do szerszej wypowiedzi, dzięki czemu zwiększamy swoje szanse, że poznamy prawdziwy pogląd klienta na daną sprawę. Przykłady takich pytań to: jak pan to widzi? Co pan o tym sądzi? Jakie jest pańskie zdanie? Jak jest pana wstępna decyzja? Przykładowo ostatnie pytanie mógł zastosować doradca w rozmowie z klientem z naszej historii. Być może uniknąłby dzięki temu błędnego założenia dotyczącego reakcji klienta na cenę.

Druga metoda to stosowanie pytań zamkniętych. Przy obserwacji klienta, kiedy zauważamy zmianę w zachowaniu (mowie ciała) kontrolnie pytamy: czy wszystko jasno tłumaczę? Czy to panu odpowiada? Czy powinniśmy na dziś skończyć? Metodę pytań zamkniętych warto stosować w sytuacji kiedy dobrze znamy się z rozmówcą. Przy pierwszych kontaktach ta metoda zbyt szybko zamyka budowanie relacji, które w końcu polega na tym, żeby klient mówił jak najwięcej. Jednak przy rozmowie z dobrze znaną osobą przyspieszymy dzięki niej proces dochodzenia do celu spotkania.

Trzecia metoda to milczenie. Dzięki niej można uzyskać najlepsze rezultaty, ale jednocześnie jest najtrudniejsza. Trudność leży najczęściej po stronie doradcy. Jeśli jest "gadaczem", cisza kojarzy mu się negatywnie w relacji, więc dąży do jest zasypania kolejną wypowiedzią. Milczenie to wyjątkowo skuteczna metoda, ponieważ większość ludzi zaczyna mówić, gdy druga strona milczy. W tej metodzie jest pewna odmiana polegająca na tym, że zaczynamy mówić i nie kończymy. "Jeśli chodzi o cenę...", "a gdyby pan miał dziś podjąć decyzję...?". Dzięki tej metodzie to klient kończy za nas wypowiedź.

Większość ludzi zaczyna mówić, gdy druga strona milczy.

Obszary mowy ciała

Jeśli mówimy o rozpoznawaniu mowy ciała, to co powinniśmy brać pod uwagę? Mowę ciała możemy podzielić na pięć obszarów. Pierwszy to postawa. Do postawy zaliczamy sposób ułożenia ciała oraz ruchy, które towarzyszą zmianie tego ułożenia. Jak klient siedzi, co robi z rękoma, jak ma ułożone nogi itd. Ruch zmiany to na przykład skrzyżowanie rąk na piersiach, założenie nogi na nogę, zgarbienie się, wyprostowanie. Pamiętajmy o kontroli sygnału. To, że ktoś założył ręce na piersi nie oznacza zawsze, że usztywnił się w relacji z nami z powodu tego co mówimy. Być może zrobiło mu się chłodno, być może chciał się po cichu podrapać pod pachą, być może ten sposób założenia rąk pomaga mu w koncentracji.

Drugi obszar to mimika. Przez to pojęcie rozumiemy wszystko, co możemy zaobserwować na twarzy rozmówcy, łącznie z procesami psychosomatycznymi, jak np. zaczerwienienie się. Kolejny obszar to gestyka. Gestyka dotyczy ruchu ramion, dłoni oraz wykorzystania rąk do pewnych czynności (zapalanie papierosa, włącznie telewizora, sprawdzenie godziny na ręcznym zegarku). Czwarty obszar to dystans. Chodzi tu o odstęp między tobą a rozmówcą. Już to, gdzie klient zaproponował ci miejsce i w jakiej odległości oraz ułożeniu znajduje się ono w stosunku do niego, może ci wiele podpowiedzieć. Do tego obszaru należą wszelkie zmiany dystansu: odchylenie się, nachylenie się, cofnięcie o krok. Ostatni, piąty obszar, to sposób mówienia. Składa się na to ton, melodyka wypowiedzi, odstępy, tempo itp. Do tej kategorii zaliczamy również dźwięki bez treści: parajęzyk, westchnięcia.

Staraj się interpretować poprzez obserwację mowy ciała intencje i emocje rozmówców.

Zadanie

Na zakończenie mam dla ciebie zadanie. Skup się w tym tygodniu na obserwowaniu mowy ciała podczas twoich rozmów. Zrób sobie kotwicę pamięciową, żebyś o tym pamiętał (żółta karteczka, napis, przypominajka w telefonie). W tym tygodniu raz dziennie na pięć minut włącz telewizor i znajdź kanał, gdzie toczy się rozmowa (w filmie, w debacie itp.). Zacznij go nagrywać i wyłącz dźwięk. Staraj się interpretować poprzez obserwację mowy ciała intencje i emocje rozmówców, a nawet spróbuj domyśleć się o czym rozmawiają. Potem obejrzyj nagarną scenę jeszcze raz, tym razem z dźwiękiem i sprawdź swoją interpretację. Jeszcze jedna wariacja tego ćwiczenia to oglądanie rozmowy w języku, którego nie znasz.

Adam Kubicki

Trener i konsultant branży ubezpieczeniowej

Archiwum: Czekasz czy sprzedajesz

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Spojrzenie na rynek archiwum

Ubezpieczyciele stawiają na młodych

(Axa Direct, Compensa, Ergo Hestia, ING Życie, Liberty Direct, SKOK Ubezpieczenia, Uniqa)

Ubezpieczyciele zdają sobie sprawę, że ocena jakości oferowanych przez nich usług zaczyna się już w momencie pierwszego kontaktu na linii klient-ubezpieczyciel. Dbałość o zadowolenie klienta z jakość obsługi rodzi m.in. potrzebę zatrudniania nowych pracowników. - Iza Rutkowska

 

 

  REKLAMA  

 

Drukuj ten artykuł Ubezpieczyciele zgodnie podkreślają, że w wyborze kandydatów niższych szczebli zawodowych liczą się przede wszystkim charakter, motywacja, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz - co najważniejsze - odpowiednie podejście do klienta.

Ubezpieczyciele na niższe stanowiska najchętniej zatrudniają praktykantów i stażystów.

Doświadczenie nie zawsze najważniejsze

Na niższe stanowiska zawodowe najchętniej zatrudniają praktykantów i stażystów, czyli osoby mające niewielkie doświadczenie zawodowe. "Ergo Hestia chętnie inwestuje w młodych ludzi i daje szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych nie tylko na podstawowych stanowiskach" - podkreśla Ilona Płoszyńska, kierownik ds. rekrutacji w Ergo Hestii.

Compensa i Axa Direct również największe szanse na zatrudnienie dają odpowiednio osobom młodym lub osobom z pierwszym / małym stażem zawodowym. "Chętnie zatrudniamy studentów umożliwiając im elastyczne łączenie obowiązków zawodowych z zajęciami na studiach" - zaznacza Tomasz Borowski z Compensy.

Zdaniem HR Biznes Partnerów Karoliny Bednarczyk oraz Anety Rosik z Axy Direct: "Podczas rekrutacji na stanowiska, gdzie staż zawodowy nie jest wymagany, szukamy przede wszystkim kandydatów z potencjałem, który definiujemy jako szybką zdolność do uczenia się i rozwijania umiejętności. Niezbędna jest też właściwa motywacja do pracy na danym stanowisku i chęć związania się z naszą firmą na dłużej".

Z kolei Joanna Wszeborowska, kierownik ds. zarządzania talentami w ING Życie, podkreśla, że strategia biznesowa firmy opiera się o multikanałowość. "Do rozwoju tej strategii sprzedaży potrzebujemy przede wszystkim doświadczonych profesjonalistów, którzy nie boją się wyzwań, są nastawieni na osiąganie wyników, a jednocześnie dbają o budowanie pozytywnych relacji z klientami i podnoszenie ich satysfakcji" - wyjaśnia.

Wykształcenie kierunkowe mile widziane

Wykształcenie kierunkowe nie jest czynnikiem przesądzającym o wyborze kandydata, jednak - podobnie jak doświadczenie - jest ono mile widziane. "Na niższe stanowiska najchętniej zatrudniamy studentów ostatniego roku studiów, absolwentów z kierunkowym wykształceniem: ekonometria, matematyka, matematyka finansowa i aktuarialna lub osoby z doświadczeniem w obsłudze klienta" - zaznacza Katarzyna Rudzka-Kowalska, dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich w Uniqa.

Istnieją także stanowiska, gdzie wykształcenie kierunkowe jest niezbędne: "Przy poszukiwaniu kandydatów wykształcenie kierunkowe nie ma dla nas wielkiego znaczenia - wyjątkiem jest tutaj dział Aktuariatu, w którym staż mogą odbyć tylko absolwenci i studenci ostatnich lat wybranych kierunków ścisłych" - zaznacza Katarzyna Bieńkowska, dyrektor personalny i operacyjny w Liberty Direct.

Kandydatów na niższe stanowiska zawodowe nie brakuje.

Proces rekrutacji

Jeśli chodzi o proces rekrutacji kandydatów niższych szczebli zawodowych, ubezpieczyciele mają mieszane odczucia. "Dzięki odpowiedniej polityce HR otrzymujemy bardzo wiele zgłoszeń na stanowiska konsultantów. Jest to około kilkudziesięciu zgłoszeń na stanowisko" - podkreśla Katarzyna Bieńkowska. Uniqa i Ergo Hestia również przyznają, że kandydatów na niższe stanowiska zawodowe nie brakuje. "Znalezienie osób na podstawowe stanowiska jest dość łatwe. Na przestrzeni ostatnich lat nie widzimy zauważalnych zmian w tym zakresie" - zaznacza Ilona Płoszyńska.

W odczuciu niektórych ubezpieczycieli proces rekrutacji stanowi coraz większe wyzwanie. "Jesteśmy w trakcie rekrutacji pracowników do Biura Obsługi Klienta. Zaskoczeniem jest stosunkowo niewielka ilość aplikacji, które otrzymaliśmy, szczególnie biorąc pod uwagę wymogi rekrutacyjne, które w naszej opinii, nie są specjalnie wygórowane" - przyznaje Ewa Zembło, kierownik Zespołu HR w SKOK Ubezpieczenia.

Podobne zdanie w tej kwestii mają Compensa i Axa Direct. W opinii Tomasza Borowskiego problemy z rekrutacją wynikają m.in. z faktu, że studenci lub świeżo upieczeni absolwenci często aplikują równolegle w wiele miejsc i akceptują pierwszą otrzymaną ofertę pracy, nie zważając na perspektywę długofalowego rozwoju.

"Mając na uwadze dynamicznie rozwijający się rynek call center, jak również coraz większą liczbę podobnych ofert pracy do działów sprzedaży, obserwujemy widoczne zmniejszenie zainteresowania kandydatów taką formą pracy" - przyznaje Karolina Bednarczyk.

Bogate CV nie jest dla ubezpieczycieli czynnikiem decydującym o zatrudnieniu pracownika.

Joanna Wszeborowska zwraca uwagę na jeszcze inny problem występujący w procesie rekrutacji: "Młodych kandydatów do pracy mamy wielu, jednak wyzwaniem jest znalezienie wśród nich takich osób, które cechuje proaktywna postawa i nastawienie proklienckie".

Kandydat idealny

Bogate CV nie jest dla ubezpieczycieli czynnikiem decydującym o zatrudnieniu pracownika. "Szukamy ludzi, którzy pomogą nam budować świat nowych, wciąż lepszych ubezpieczeń. Bo to ludzie dostarczają organizacji swoich umiejętności, kompetencji i zaangażowania, a efekt pracy każdego pracownika składa się na finalny wynik firmy" - podsumowuje Ilona Płoszyńska.

Iza Rutkowska

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Konferencje archiwum

Reasekuracja i innowacja

(Aon, Gen Re, Munich Re, PIU, Swiss Re, Willis)

Poruszone podczas seminarium reasekuracyjnego PIU tematy może jeszcze nie zaprzątają do końca uwagi rynku. Jednak w niedalekiej przyszłości mogą być przedmiotem szerokich dyskusji. - relacjonuje Anna Trzcińska

 

Drukuj ten artykuł Wczoraj odbyła się kolejna edycja seminarium reasekuracyjnego organizowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Tym razem dyskutowano o nowych wyzwaniach i innowacjach w reasekuracji. Na tapecie znalazły się: ryzyko clash w ubezpieczeniach OC, szkody środowiskowe, ryzyka cybernetyczne oraz nowe podejście do umów reasekuracyjnych okiem brokerów.

Scenariusze clash przy odpowiedzialności cywilnej nie zdarzają się zbyt często.

Diabeł tkwi

Jak podkreślano temat kumulacji szkód z ryzyk OC w wyniku jednego zdarzenia to temat jak najbardziej na czasie. Ale jak to zwykle bywa - diabeł tkwi w szczegółach. A omówił je Werner Bautz z Gen Re. Jak zaznaczył, scenariusze clash przy odpowiedzialności cywilnej nie zdarzają się zbyt często, ale jak się już zdarzą, to szkody mogą być dość dotkliwe. Jego wystąpienie tak mocno zgłębiło temat, że w zasadzie, jak sam stwierdził, już na wstępie powinien zapytać, jak mocno zebrani tkwią w problematyce umów ubezpieczenia OC.

Również o OC, tym razem jednak z tytułu zanieczyszczenia środowiska, mówił Walter Roos z Munich Re. Wzrost zainteresowania takim produktem OC spowodowany był wejściem w życie tzw. dyrektywy środowiskowej. Według niej panuje zasada, że zanieczyszczający płaci, a skoro ma płacić - często decyduje się na ubezpieczenie. I właśnie o różnych aspektach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także o potencjale, jaki tkwi w szkodach środowiskowych opowiedział Walter Roos.

Zagubieni w cyberprzestrzeni

W związku z niezwykle szybko rozwijającą się technologią coraz większego znaczenia nabiera problem ryzyk cybernetycznych. Constanze Brand ze Swiss Re wyjaśniła, czym w ogóle jest cyberryzyko, przybliżyła też kwestie związane ze środowiskiem regulacyjnym dotyczącym ochrony danych w USA i Europie.

Rosnąca świadomość europejskich klientów skutkuje większą liczbą zapytań o cyberprodukty.

Jak podkreślono, w przypadku ochrony na wypadek cyberryzyk nie istnieją na świecie jednorodne jej formy. Różnice w pokryciu zależąw dużym stopniu od ekspozycji danego biznesu na ryzyko. Z kolei zmiany w regulacjach prawnych oraz ewolucja technologiczna mogą bardzo szybko zdezaktualizować zapisy w umowie ubezpieczenia.

Constanze Brand zwróciła także uwagę, że rosnąca świadomość europejskich klientów skutkuje większą liczbą zapytań. A co za tym idzie, należy wspólnie pracować nad rozwojem cyberproduktów.

Na razie nie problem, ale...

Z perspektywy brokerskiej omówiony został temat innowacyjnego podejścia do umów reasekuracyjnych. Andre Gerling z Willisa przedstawił nowe drogi kupowania reasekuracji. Z kolei Petra von Seydlitz z Aon Benfield pokazała, w jaki sposób w reasekuracji połączyć można oddzielne elementy w celu stworzenia zagregowanego programu ochrony.

Podczas całego seminarium reasekuracyjnego PIU poruszono tematy, które na polskim rynku dziś być może jeszcze nie zaprzątają uwagi, nie stanowią problemu. Jednak ze względu na przewidywany szybki tego rynku rozwój, mogą stanowić przedmiot do szerokich dyskusji w niedalekiej przyszłości.

Anna Trzcińska

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Rynek archiwum

Allianz wprowadza "BLS"

(Allianz, PIU, PZU, UFG)

Allianz uruchomił bezpośrednią likwidację szkód dla posiadaczy autocasco. Od wczoraj klienci mogą powierzyć likwidację szkód swojemu ubezpieczycielowi.

 

 

  REKLAMA  

 

Drukuj ten artykuł Allianz wprowadził od 10 czerwca bezpośrednią likwidację szkód komunikacyjnych dla posiadaczy ubezpieczenia autocasco. "Teraz wszyscy klienci posiadający takie ubezpieczenie w razie wypadku lub stłuczki będą mogli powierzyć likwidację szkody swojemu ubezpieczycielowi, bez konieczności zwracania się do firmy, w której ubezpieczony jest sprawca" - wyjaśnia firma w komunikacie.

Właściciel pojazdu uszkodzonego w wypadku będzie mógł wystąpić o likwidację szkody w Allianz bez obawy o utratę zniżek.

BLS w szczegółach

Właściciel pojazdu uszkodzonego w wypadku będzie mógł wystąpić o likwidację szkody w Allianz bez obawy o utratę zniżek, które mu przysługują z tytułu polisy AC. W takim przypadku firma wypłaci klientowi odszkodowanie, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o pokrycie poniesionych kosztów. Wystarczy, że poszkodowany zgłosi szkodę w Allianz, a firma załatwi wszystkie formalności związane ze zdarzeniem. Szkody likwidowane w ramach BLS będą raportowane do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Klienci w ramach bezpośredniej likwidacji szkody będą mogli również uzyskać pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak koszt samochodu zastępczego na czas naprawy, koszty holowania, parkowania czy uszkodzenia rzeczy przewożonych w pojeździe. Z bezpośredniej likwidacji nie będzie można skorzystać jedynie w przypadku szkód osobowych i szkód powstałych w wyniku kolizji, w której uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy.

Tomasz Rejman, wiceprezes zarządu Allianz, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód, wskazuje, że: "wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych jest krokiem w stronę realizacji potrzeb naszych klientów, którzy oczekują szybkiej i bezproblemowej naprawy swojego pojazdu".

PZU jest zadowolone, że kolejni gracze przekonują się do BLS.

Ale to już było...

Inni ubezpieczyciele są nieco zaskoczeni informacją z Allianz. "To w ogóle nie jest żadna bezpośrednia likwidacja szkód" - mówi prezes jednej z większych firm ubezpieczeniowych. Wskazuje, że rozwiązanie promowane teraz przez Allianz od dawna funkcjonuje na rynku i większość graczy je stosuje. "Nie ma w tym nic nowego" - dodaje.

Bardziej pozytywnie pomysł Allianz ocenia PZU. Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU tak komentuje decyzję Allianz:

"Bardzo się cieszę, że kolejny ubezpieczyciel wprowadza bezpośrednią likwidację szkód. To dobrze, że do "rewolucji" przyłączył się właśnie Allianz, bo klienci wysoko oceniają jakość serwisu tego ubezpieczyciela. Jestem nieco zdziwiony, że nowy serwis zaproponowano wyłącznie posiadaczom polis autocasco, ale może w przypadku Allianz nie ma to większego znaczenia, o ile liczba klientów posiadających wyłącznie polisę OC jest znikoma.

Z naszych informacji wynika, że Allianz skonstruował usługę w oparciu o tę samą argumentację prawną co my i Uniqa. To potwierdza, że gdyby tylko była taka wola, cały rynek od jutra mógłby stosować BLS. Tym bardziej żałuję, że jednak nie wszyscy decydują się na wprowadzenie tego modelu likwidacji szkód.

Naszym celem było doprowadzenie do sytuacji, w której BLS będzie funkcjonował powszechnie. Nie zależało nam na tym, by był to jedynie model PZU. I to powoli staje się faktem. Jako rynek zaczynamy działać według najlepszych wzorców. Po początkowej krytyce, z którą się spotkaliśmy ze strony niektórych konkurentów, okazało się, że jednak mamy rację. Wywarliśmy pewną presję i inni uczestnicy rynku poszli za nami. Może więc warto, biorąc pod uwagę horyzont czasowy prac prowadzonych w PIU, pomyśleć nad wprowadzeniem modelu przejściowego, który rynek mógłby zaimplementować już teraz". (AS)

Za:

Allianz, informacja własna

Inne: Puls Biznesu


Rynek jest zdziwiony, że Allianz wprowadza BLS. Jeszcze bardziej jest zdziwiony, że BLS dotyczy jedynie autocasco.

Różne teorie krążą, dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie. Jedna z nich mówi, że Allianz postanowił wykorzystać dobrą markę bezpośredniej likwidacji. Postanowił podczepić się pod fajną ideę. Zdecydował się więc ogłosić, że w projekt wchodzi, choć tak naprawdę z BLS-em to co wprowadza niewiele ma wspólnego.

Inna - najbardziej spiskowa teoria - głosi, że w ten sposób Allianz będzie chciał bronić swoich klientów przed konkurencją. Przy wznowieniu tylko on będzie wiedział, że klient tak naprawdę nie jest szkodowy w zakresie autocasco. Likwidował tylko szkodę z OC sprawcy. Bo samą szkodę do UFG musi zgłosić...

Jeszcze inna wskazuje, że wejście całą nogą w BLS dla Allianz było niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Wymienia się przede wszystkim ograniczenia w zakresie systemu IT.

Chyba po prostu po raz kolejny Allianz pokazał jak "zjeść ciastko i mieć ciastko".

Anna Sitarek

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Medyczne plany PZU

(Enel-Med, Orlen Medica, PZU, Prof-Med)

+ PZU w 3 lata chce uruchomić ok. 500 placówek medycznych

+ W planach ubezpieczyciela są szpitale

 

Drukuj ten artykuł W ciągu najbliższych trzech lat PZU zamierza uruchomić sieć przychodni lekarskich. Ma się w niej znaleźć 400-550 placówek należących zarówno do ubezpieczyciela, jak i do partnerów. Rafał Grodzicki, członek zarządu PZU, który od kilku tygodni odpowiada za budowę biznesu medycznego, informuje, że w pierwszej kolejności powstaną ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W miarę rozwoju sieci poszerzone zostaną o placówki specjalistyczne. W 2014 r. przychody z ubezpieczeń zdrowotnych mają wynieść blisko 100 mln zł. Za trzy lata mają wzrosnąć do pół miliona zł.

Za budowę medycznego biznesu PZU odpowiada Rafał Grodzicki.

PZU na medyczny sektor zamierza przeznaczyć 150-200 mln zł. Rafał Grodzicki potwierdza, że po zakupie Orlen Mediki oraz Prof-Medu ubezpieczyciel byłby zainteresowany również większymi sieciami, ale póki co na rynku nie ma dostępnych aktywów. Na ten rok zapowiada przejęcie jeszcze jednej lub dwóch placówek medycznych.

W planie ubezpieczyciela są również szpitale. Rafał Grodzicki potwierdza, że PZU wraz z branżowym partnerem chce zbudować regionalną sieć szpitali, które następnie byłyby rozszerzane na cały kraj.

Adam Rozwadowski, prezes Enel-Medu, nie ukrywa zaskoczenia planami PZU. Jak podkreśla, ubezpieczyciel musi pamiętać, że budowa własnej sieci to trudne zadanie. Na Zachodzie firmy odchodzą od takich działań, stawiając na kupowanie świadczeń od placówek medycznych. (KZW)

Za:

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 4, Alina Treptow, PZU wkłada lekarski kitel

tvn24bis.pl, ToL/Klim, PZU nie tylko ubezpieczy, ale i wyleczy


PZU, Medicover i Bupa - te trzy grupy mają szansę zawalczyć rynek.

Nie potrzeba zmian prawnych, wystarczą pieniądze, pomysł i determinacja.

Czekamy na pomysły innych.

Eliza Kosicka

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Spada udział kanału direct

(Liberty Direct, PIU)

+ W I kwartale 2014 r. składka z kanału direct spadła o 8,4%

+ Wyniosła 258 mln zł

 

Drukuj ten artykuł Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że I kwartale 2014 r. Polacy za pomocą kanału direct kupili o prawie 3,5% mniej ubezpieczeń w porównaniu do tożsamego okresu roku poprzedzającego. Zebrana przez ubezpieczycieli składka brutto wyniosła 258 mln zł, co oznacza spadek o 8,4%.

Rośnie sprzedaż prostych ubezpieczeń np. turystycznych za pomocą kanału direct.

PIU wskazuje również, że w badanym okresie Polacy w dalszym ciągu za pomocą kanału direct chętnie kupowali ubezpieczenia komunikacyjne. Składki zebrane z tytułu ubezpieczeń OC ppm. za pomocą kanału direct wyniosły 143,6 mln zł. Z kolei składki z tytułu ubezpieczenia autocasco wyniosły 51,6 mln zł.

Składki zebrane z ubezpieczeń z grupy pozostałych szkód rzeczowych wyniosły zaś prawie 8 mln zł, co oznacza wzrost o 31,4%. Z kolei składki z ubezpieczeń wypadkowych wyniosły 28,8 mln zł, czyli o 3,3% mniej w porównaniu z I kwartałem roku 2013.

"I kwartał 2014 r. przyniósł spadek składki w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik ten obrazuje dywersyfikację sposobów pozyskiwania klientów, głównie poprzez uruchomienie przez większość ubezpieczycieli direct także kanałów tradycyjnych. Co więcej na tym rynku nadal utrzymuje się widoczna rywalizacja o klienta za pomocą ceny" - zaznaczył Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

W opinii Katarzyny Grzywaczewskiej, dyrektora kanału marketingi i kanału direct w Liberty Direct, na mniejszy udział kanału direct w rynku wpływa zacieranie się różnic między kanałami sprzedaży. Zauważa ona jednak, że rośnie sprzedaż prostych produktów np. turystycznych za pomocą kanału direct. (IR)

Za:

PIU

Inne: Puls Biznesu

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Egzamin brokerski: bez większego zaskoczenia

(KNF, Warta)

Za nami kolejny egzamin brokerski. Zdania zdających dotyczące tego, ile pytań było tożsamych z testami z poprzednich lat, były podzielone. Najczęściej mówiono, że powtórzyło się ok. 50-60%, zaś część została przeformułowana.

 

Drukuj ten artykuł 10 czerwca odbył się kolejny egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Przystąpiło do niego 166 osób: 163 osoby do części ubezpieczeniowej oraz 3 osoby do części reasekuracyjnej. Większość z nich zgodnie podkreślała, że egzamin nie był specjalnie zaskakujący. Blisko połowa pytań stanowiła powtórkę z poprzednich lat.

Tym razem Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przygotowała - zdaniem zdających - raczej średniej trudności test. "Nie było tak źle", "było łatwiej niż w październiku", "spokojnie, zdamy" - takie słowa padały z ust opuszczających salę egzaminacyjną.

Powtórka sposobem na egzamin

Zdania dotyczące tego, ile pytań było tożsamych z testami z poprzednich lat, były podzielone. Najczęściej mówiono, że powtórzyło się ok. 50-60%, zaś część została przeformułowana.

Wśród powtarzających się zagadnień nie zabrakło pojęcia "konosamentu" oraz pytań z zakresu historii ubezpieczeń. Pytanie o datę powstania Warty oraz rok zniesienia monopolu ubezpieczeniowego nie przysporzyły jednak kandydatom na brokerów zmartwień. W pamięci zdających utkwiły również powtarzające się pytania o Solvency II oraz o znaczenie słowa "malus". Tym, którzy byli dobrze zaznajomieni z poprzednimi arkuszami egzaminacyjnymi, pytania te również nie sprawiły najmniejszej trudności.

Do egzaminu przystąpiło 166 osób: 163 do części ubezpieczeniowej oraz 3 do części reasekuracyjnej.

Problemem były natomiast - występujące przy okazji każdego egzaminu - zadania obliczeniowe. Jak podkreślili zdający - na szczęście na wczorajszym teście było ich niewiele, bo zaledwie trzy. Jedno z nich dotyczyło wyliczenia wartości szkody z udziałem własnym.

Pytania z nowej puli

Kilka pytań z nowej puli nie dawało zdającym spokoju. Tak było m.in. z wyjaśnieniem terminu "hard market". Wśród pytanych o wrażenia osób nie znalazła się ani jedna, która wcześniej zetknęła się z tym terminem. Większość postanowiła zatem tłumaczyć wyrażenie dosłownie. Nowością były również pytania o strukturę zarządu Komisji Nadzoru Finansowego oraz o organ przyjmujący odwołanie od decyzji Komisji. Zdający musieli także zmierzyć się z pytaniami o jawność Rejestru Brokerów, koasekurację wewnętrzną oraz ubezpieczenie budynków od wad ukrytych. Sporo emocji i wątpliwości wywołało też pytanie o to, kto ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego wiek przekroczył 20 tygodni. Niektórzy uważali, że spoczywa ono na opiekunie dziennym, inni byli zdania, że na klubie dziecięcym.

Najbardziej zaskakujące były pytania o "hard market" i KNF.

Bez statystyki

Większość kandydatów na brokerów była zgodna, że pytania egzaminacyjne nie były zbyt zaskakujące. Zaskoczeniem natomiast był fakt, że nie pojawiło się ani jedno pytanie statystyczne. Jednych to ucieszyło, inni natomiast żałowali, że poświęcili zbyt wiele czasu na przyswojenie danych o udziale rynkowym firm i składkach przypisanych brutto.

Wielu zdających tuż po wyjściu zarzucało sobie, że "przekombinowało" odpowiedzi na proste pytanie, które na arkuszu egzaminacyjnym wydawało się trudne. Jak podkreśliła jedna z egzaminowanych osób, istnieje obawa, że wynik będzie bardziej zależał od poziomu rozkojarzenia i stresu, niż faktycznego poziomu wiedzy przyszłych brokerów. Optymizm wykazywali natomiast ci, którzy do egzaminu przystąpili po raz kolejny. Tym razem swoje szanse na przekroczenie 75% progu widzą w jasnych barwach.

Iza Rutkowska, Karolina Zysk-Wieczorek


Zdaje się, że po hardcore’owym październikowym egzaminie brokerskim Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nieco odpuściła. Drugi raz z rzędu zdający podkreślają, że egzamin nie był tak strasznie trudny. Wyniki lutowego egzaminu zdanie przystępujących potwierdziły. Jak będzie tym razem - przekonamy się w czwartek.

Anna Trzcińska

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Wyniki egzaminu aktuarialnego

(KNF)

Drukuj ten artykuł Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pojawiły się wyniki 67. egzaminu aktuarialnego przeprowadzonego 26 maja br. (zobacz: wyniki 67. egzaminu aktuarialnego).

Blok I - Matematykę finansową - zaliczyło 9 osób. Matematykę ubezpieczeń na życie udało się zaliczyć zaś 7 osobom. Trzeci blok, czyli Matematykę pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zdało 6 osób. Ostatni, IV blok - Rachunek prawdopodobieństwa i statystykę zaliczyło 7 osób. (KW)

Za:

KNF

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Brokerzy schodzą do segmentu MSP

(Marsh, WDB)

+ Rynek brokerski jest dość nasycony i konkurencyjny

+ Nie wszystkim brokerom opłaca się obsługa MSP

 

Drukuj ten artykuł Jak zauważa Krzysztof Cichecki, prezes WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, rynek brokerski jest dość nasycony i konkurencyjny. Brokerzy, kiedyś zainteresowani obsługą głównie dużych firm, coraz częściej zwracają się ku mniejszym przedsiębiorstwom. Trend coraz większego zainteresowania rynkiem MSP potwierdza Michał Gabryelak, członek zarządu Marsh. Zauważa, że również sami klienci z sektora MSP coraz częściej zgłaszają się do brokerów.

Dla większych podmiotów obsługa MSP może oznaczać minimalną rentowność lub stratę.

W opinii Krzysztofa Cicheckiego nie wszystkim firmom brokerskim opłaca się obsługa małego biznesu. Dla większych podmiotów MSP może oznaczać minimalną rentowność lub stratę. Najlepszym wyjściem jest opracowanie programu ubezpieczenia dla danej branży i zminimalizowanie kosztów obsługi za pomocą technologii IT.

Współpraca z brokerem wiąże się z wieloma korzyściami dla klienta. Nie kończy się po zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje też najczęściej pomoc w procesie zarządzania ryzykiem w firmie czy likwidacji szkody. Jednak przewagą skorzystania z usług agenta ubezpieczeniowego nad usługami brokerskimi jest np. możliwość wystawienia umowy ubezpieczenia, co klienci z małych i średnich firm bardzo sobie cenią. (KW)

Za:

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 10-11, Sylwia Wedziuk, Brokerzy mają oko na MSP

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Skutki likwidacji polisolokat

(Axa, KNF, Societe Generale, Uniqa)

Drukuj ten artykuł Z grupy 1. ubezpieczeń na życie ubezpieczyciele zebrali w 2013 r. 7,7 mld zł składki jednorazowej. Rok wcześniej było to 14 mld zł.

Środki z polisolokat trafiły do różnych instrumentów finansowych.

Jak zauważa Radosława Ogonowska, dyrektor Departamentu Sprzedaży - Instytucje Finansowe w Uniqa, spadek jest konsekwencją likwidowania polisolokat. Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, mówi, że dla Komisji ważne jest, iż wynik tej grupy ubezpieczeń pozostaje na plusie.

W opinii Łukasza Hajduka z Departamentu Zarządzania Produktami Axa Życie środki z polisolokat trafiły do różnych instrumentów finansowych. W I kwartale br. wzrosły np. w porównaniu do I kwartału 2013 r. aktywa umieszczone w akcjach spółek publicznych. Więcej środków przeznaczono również na obligacje i bony. Zdaniem Jarosława Janeckiego, głównego ekonomisty Societe Generale, Polacy chętnie lokowali pieniądze w bankach. (KW)

Za:

Rzeczpospolita, nr 134 (2014-06-11), str. B7, eg, Polisolokaty znikają z portfeli

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

KNF nałożyła kary na Compensę i Wartę

(Aegon, Amplico, Benefia, Compensa, HDI, KNF, PZU, TUW Pocztowe, Warta)

+ Kara dla Compensy w wysokości 70 tys. zł

+ Warta ma zapłacić 120 tys. zł i 100 tys. zł

 

Drukuj ten artykuł 10 czerwca br. odbyło się 216. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensy Życie i Benefii Życie.

Zgoda KNF na połączenie Compensy Życie i Benefii Życie.

Komisja jednogłośnie nałożyła trzy kary pieniężne za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Pierwsza została nałożona na Compensę - w wysokości 70 tys. zł, druga na Wartę - w wysokości 120 tys. zł. Kolejna kara pieniężna została nałożona również na Wartę, ale jako następcę prawnego HDI Asekuracja - w wysokości 100 tys. zł.

Ponadto KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

+ Marcina Łuczyńskiego na stanowisko członka zarządu TUW Pocztowego,

+ Sławomira Tołwińskiego na stanowisko członka zarządu Amplico PTE.

KNF jednogłośnie zezwoliła poza tym na zmianę statutów Aegon OFE oraz DFE PZU. Kolejne posiedzenie Komisji jest zaplanowane na 24 czerwca 2014 r. (KW)

Za:

KNF

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Ubezpieczyciele chętnie sprzedają pakiety wierzytelności

(Casus Finance, Compensa, PZU, Presco, Uniqa, VIG, Warta)

+ VIG od dziesięciu lat sprzedaje pakiety wierzytelności

+ Zaletą tej metody jest relatywnie wysoka efektywność

 

Drukuj ten artykuł Ubezpieczyciele, poszukując oszczędności, coraz chętniej dopisują swoich dłużników do baz biur informacji gospodarczej (zobacz: Ubezpieczyciele chętnie zgłaszają dłużników). Coraz częściej decydują się również na współpracę z widnykatorami.

Z usług firm windykacyjnych od niedawna korzystają Uniqa i PZU.

Vienna Insurance Group od dziesięciu lat sprzedaje pakiety wierzytelności firmom windykacyjnym. Tomasz Borowski z Compensy zaznacza, że zaletą tej metody jest relatywnie wysoka efektywność, ponadto pozwala ona firmie zaoszczędzić.

Z usług firm windykacyjnych od niedawna korzysta Uniqa. Jakub Machnik, dyrektor departamentu finansowego w Uniqa, podkreśla, że efekty finansowe będą miały decydujący wpływ na to, czy firma w dalszym ciągu będzie korzystała z tej metody egzekwowania długów.

Od marca również PZU współpracuje z czterema firmami prowadzącymi windykację. Wcześniej firma korzystała z usług niezależnych konsultantów. Tomasz Wójcik, dyrektor biura windykacji PZU, podkreśla, że o stałej współpracy zadecydują efekty korzystania z usług wyspecjalizowanych firm.

Wojciech Andrzejewski, wiceprezes Presco, zaznacza, że na rynku ok. dziesięciu ubezpieczycieli sprzedawało wcześniej pakiety wierzytelności.

Z kolei Krzysztof Mędrala, wiceprezes Casus Finance, zauważa, że ubezpieczyciele coraz częściej zgłaszają sprawy dotyczące ubezpieczeń niskiego wkładu i należności, gwarancji ubezpieczeniowych czy regresu wobec sprawców szkód.

Jacek Cichecki kierujący Centrum Windykacji Należności w Warcie, przyznaje zaś, że firma nie sprzedaje pakietów wierzytelności zewnętrznym firmom. W przyszłości również nie planuje tego robić. (IR)

Za:

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 7, Mariusz Gawrychowski, Złe polisy idą pod młotek

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Nowe wiceprezes UOKiK

(Gessel Koziorowski, UOKiK, UPC)

+ Premier dokonał dwóch nominacji w UOKiK

+ Nowe wiceprezes dzisiaj obejmą swoje stanowiska

 

Drukuj ten artykuł Premier Donald Tusk powołał Bernadetę Kasztelan-Świetlik i Dorotę Karczewską na stanowiska wiceprezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stanowiska obejmą 11 czerwca br.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik będzie odpowiadała za pion ochrony konkurencji.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik będzie odpowiadała za pion ochrony konkurencji, w tym fuzje i przejęcia. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji. Od 2001 roku była radcą prawnym w kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Działu Prawnego UPC. W latach 1990-2000 pracowała w UOKiK na stanowisku zastępcy dyrektora delegatury UOKiK w Poznaniu, a następnie dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Do kompetencji Doroty Karczewskiej będzie należało zaś kształtowanie polityki ochrony interesów konsumentów. Jako prawnik specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji oraz konsumentów. Z UOKiK-iem związana jest od 16 lat. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy. Wcześniej jako radca prawny wielokrotnie reprezentowała prezesa UOKiK w sprawach sądowych. (KW)

Za:

UOKiK

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Skargi kierowców na ubezpieczyli

(Link 4, PZU, RzU, Uniqa, Warta)

+ W 2013 r. do RzU napłynęło 8,5 tys. skarg na ubezpieczenia komunikacyjne

+ Najwięcej dotyczyło PZU oraz Warty

 

Drukuj ten artykuł Serwis regiomoto.pl - w oparciu o raport poświęcony skargom do Rzecznika Ubezpieczonych w 2013 r. - opublikował tabelę zestawiającą dane o liczbie skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych na poszczególnych ubezpieczycieli oraz ich udział w rynku. Do RzU napłynęło wówczas ponad 8,5 tys. skarg odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych (zobacz: Więcej skarg do Rzecznika w 2013 r.). Najwięcej skarg dotyczyło PZU oraz Warty.

Skargę do RzU może złożyć każdy, kto czuje się poszkodowany przez ubezpieczyciela.

Aleksander Daszewski, radca prawny z Biura RzU, zaznacza, że większość skarg w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczy ubezpieczenia OC ppm.

Marek Baran z Link4 zwraca zaś uwagę, że udział ubezpieczycieli w rynku liczony jest przychodami ze składek. W jego opinii sposób prezentacji skarg jest niekorzystny dla firm obsługujących jedynie klientów indywidualnych.

Z kolei Michał Modzelewski, dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń w Uniqa, zaznacza, że w 2013 r. do firmy zostało zgłoszonych ponad 70 tys. szkód z tytułu ubezpieczeń OC i AC. Złożone do RzU skargi na ubezpieczyciela, stanowią więc niecałe cztery promile szkód przez niego zlikwidowanych. (IR)

Za:

regiomoto.pl (2014-06-10), Karol Biela, a jakie firmy ubezpieczeniowe najczęściej skarżą się kierowcy i dlaczego

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Ubezpieczenie sprzętu w telepracy

(AIG, STBU, Uniqa)

+ W telepracy zwiększa się ryzyko sprzeniewierzenia mienia

+ Akty nieuczciwości mogą znaleźć się w zakresie ochrony

 

Drukuj ten artykuł Podstawowa wersja ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wykupowanego przez pracodawcę obejmuje tylko sprzęt, który znajduje się w firmie. W przypadku, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki z domu może być konieczne odpowiednie rozszerzenie zakresu ochrony. Leon Pierzchalski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w Uniqa, podkreśla, że przyjęcie konkretnego rozwiązania zależy m.in. od sposobu uregulowania kwestii kosztów ubezpieczenia między pracownikiem a pracodawcą.

Dane zapisane na sprzęcie elektronicznym trudno jest wycenić i ubezpieczyć.

Przy wycenie ryzyka pod uwagę bierze się wiek sprzętu, wartość jednostkową, serwisowanie itp. Izabela Król, kierownik ds. oceny ryzyka w Dziale Ubezpieczeń Majątkowych AIG, dodaje, że w niektórych branżach analizuje się również dodatkowe dane wynikające ze specyfiki działalności.

W telepracy zwiększa się m.in. ryzyko sprzeniewierzenia mienia przez pracowników, np. grafik może zniknąć wraz z komputerem wartym kilka tysięcy złotych. Konsekwencje finansowe aktów nieuczciwości mogą być pokryte przez ubezpieczyciela. Jednak przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że taką ofertę posiada na polskim rynku wąskie grono ubezpieczycieli. Oprócz wartości materialnej sprzętu elektronicznego, ważne są także zapisane na nim dane. Jak zwraca uwagę Anna Zielińska, broker w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, same dane trudno jest wycenić i ubezpieczyć. Na rynku pojawiają się jednak produkty np. związane z utratą danych wskutek ataków cybernetycznych. (KW)

Za:

Dziennik Gazeta Prawna, nr 111 (2014-06-11), str. D6, Regina Skibińska, Komputer używany w telepracy może być pod szczególną ochroną

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Liberty Direct: Czego boimy się na wakacjach?

(ARC, Liberty Direct)

+ Turyści często wyruszają w podróż bez wykupionej ochrony

+ Polacy boją się na wakacjach m.in. kradzieży i zachorowania

 

Drukuj ten artykuł Firma ARC Rynek i Opinia przeprowadziła na zlecenie Liberty Direct badanie "Polak na wakacjach", z którego wynika, że dobry humor na wakacjach potrafią zepsuć Polakom liczne obawy związane z wyjazdem.

Ubezpieczenia turystyczne w Polsce należą do najtańszych w Europie.

Niemal co drugi badany obawia się, że długo wyczekiwane wakacje będą go kosztowały więcej, niż to wynikało z jego wcześniejszych planów (44%). Kradzieży na wakacjach boi się aż 39% wyruszających w podróż Polaków. Tyle samo niepokoi się o swoje zdrowie i zastane na miejscu warunki zakwaterowania i wyżywienia. Ryzyko wypadku martwi 33% respondentów, a 32% (z powodu słabej lub żadnej znajomości języka) przeraża perspektywa komunikacji z obcokrajowcami. Badani boją się także, że z przyczyn losowych będą zmuszeni odwołać wyjazd (24%), stracą bagaż (19%) albo zgubią się w obcym kraju (15%).

Jak zauważa Ilona Tomaszewska, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych Liberty Direct, pomimo wielu obaw dotyczących zagranicznego wyjazdu, turyści często wyruszają w podróż bez dodatkowej ochrony - 40% badanych uważa, że jest to niepotrzebne. "Tymczasem polisy turystyczne oferowane w Polsce należą do najtańszych w Europie i można je kupić już od 10 zł dziennie"- pokreśla. (KN)

Za:

Liberty Direct

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

ING Życie: cykl biegów charytatywnych

(ING)

+ Biegi stanowią poszerzenie imprezy biegowej "Przegonić raka"

+ Pierwszy bieg odbędzie się 14 czerwca

 

Drukuj ten artykuł ING Życie wraz z twórcami ogólnopolskiej kampanii społecznej "Rak to się leczy" organizuje cykl biegów charytatywnych. Start już 14 czerwca br. w Zielonej Górze.

Charytatywne biegi odbędą się w czterech miastach w Polsce.

Biegi charytatywne "Rak. To się leczy!" stanowią poszerzenie ubiegłorocznej imprezy biegowej "Przegonić raka" (zobacz: ING Życie współorganizatorem charytatywnego biegu "Przegonić raka"). W tym roku odbędą się 4 biegi na 5 km - w edycji wiosennej w Zielonej Górze i Łodzi, a jesienią w m.in. w Warszawie. Impreza sportowa połączona będzie z akcjami zdrowotnymi (m.in. możliwe będzie wykonanie badań mammograficznych),a wpisowe z biegów zostanie przekazane na rzecz pacjentów onkologicznych oraz sfinansowanie kolejnych bezpłatnych badań organizowanych w całej Polsce w ramach akcji "Rak. To się leczy!".

W zeszłym roku w charytatywnym biegu w Warszawie wzięło udział ok. 1 tys. osób. "Mamy nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej ludzi przyłączy się do akcji, by promować aktywność sportową lub by zrobić pierwszy krok w celu wdrożenia zasad profilaktyki do codziennego życia" - mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy ING Życie. (KN)

Za:

ING Życie

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Upadłości firm w Polsce - prognozy KUKE

(KUKE)

+ W maju 2014 r. ogłoszono upadłość 78 przedsiębiorstw

+ W całym 2014 r. liczba upadłości będzie mniejsza, niż rok temu

 

Drukuj ten artykuł Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w maju 2014 r. ogłosiły upadłość 78 przedsiębiorstw. Jak podaje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, było to

o 11,4% więcej niż w kwietniu 2014 (70 upadłości) i o 30% więcej, niż w maju 2013 r., kiedy upadło 60 podmiotów.

Widoczny jest duży wzrost upadłości wśród spółek prawa handlowego.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą zakończyło 845 przedsiębiorstw. Suma upadłości po maju okazała się o 2,2% wyższa od zanotowanej na koniec kwietnia. Przed rokiem roczna krocząca suma upadłości wynosiła 898. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o 5,9%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w grudniu 2013 r., a największą - w lipcu 2013 r.

Pierwsze miejsce wśród branż o największym natężeniu upadłości zajmuje branża budowlana (3,37% natężenia upadłości). W maju 2014 r. najwyższy stosunek upadłości przedsiębiorstw w odniesieniu do liczby średnich i dużych firm wystąpił w województwie dolnośląskim (2,14%). KUKE prognozuje, że całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 787 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 11,2% mniej niż w 2013 roku (886 upadków). (KN)

Za:

KUKE

Inne: Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Ubezpieczyć się na wakacje

(RzU)

+ Mężczyzna w trakcie wycieczki zmarł w wyniku wylewu

+ Ubezpieczenie nie obejmowało chorób serca

 

Drukuj ten artykuł Gazeta Wyborcza opisuje przypadek mężczyzny, który wykupując wakacje w biurze podróży, w ramach opłaty otrzymał ubezpieczenie.

Biuro podróży ma obowiązek poinformować uczestników o zakresie ubezpieczenia.

Mężczyzna chorował na serce - miał wszczepioną zastawkę i przyjmował leki przeciwzakrzepowe. Pracownik biura podróży nie zapytał go jednak o przewlekłe choroby. W trakcie wycieczki do Egiptu mężczyzna zmarł w wyniku wylewu. Ubezpieczenie dołączone do oferty biura podróży nie obejmowało jednak chorób serca, więc ubezpieczyciel i biuro podróży odmówili płacenia.

Krystyna Krawczyk, dyrektor w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, zaznacza, że biuro podróży sprzedając wycieczkę ma obowiązek ubezpieczyć jej uczestników w zakresie kosztów leczenia oraz NNW. Biuro podróży ma również obowiązek poinformować uczestników o zakresie ubezpieczenia.

Krystyna Krawczyk podkreśla również, że kobiety w ciąży powinny zwrócić szczególną uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia, ponieważ jedynie rozszerzony wariant ubezpieczenia obejmuje je ochroną. (IR)

Za:

Gazeta Wyborcza, nr 134 (2014-06-11), str. 12, Krzysztof Aładowicz, Wykupując wczasy, powiedz o nadciśnieniu

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Tańsze OC dla pojazdów na prąd

(ITS)

Drukuj ten artykuł Gdańscy urzędnicy testują obecnie auta na prąd. Samorząd planuje wzbogacenie floty w takie samochody. Co prawda elektryczne pojazdy są droższe od tradycyjnych, jednak mają pewne zalety. Jak wskazuje Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, właściciele elektrycznych aut mogą liczyć na niższe koszty obsługi i ubezpieczenie OC. (KW)

Za:

Rzeczpospolita, nr 134 (2014-06-11), str. A6, Janina Blikowska, Urzędnicy pojeżdżą po naładowaniu

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Prawo archiwum

Wyższe kary za brak ważnego OC komunikacyjnego

(RM, UFG)

Drukuj ten artykuł 10 czerwca Rada Ministrów przyjęła założenia przyszłorocznego budżetu (zobacz: Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015).

Kara za brak ubezpieczenia OC kierującego pojazdem osobowym i ciężarowym wyniesie od 3,5 tys. zł do 5250 zł.

Rada zaproponowała podwyższenie płacy minimalnej do 1750 zł (zobacz: Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.). Wpłynie to m.in. na wzrost od 1 stycznia 2015 r. kary za brak wykupionego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak ubezpieczenia OC kierującego pojazdem osobowym i ciężarowym powyżej 14 dni wyniesie od 3,5 tys. zł do 5250 zł. (IR)

Za:

Premier

Rzeczpospolita, nr 134 (2014-06-11), str. C1, Mateusz Rzemek, Rząd planuje odmrozić zarobki w budżetówce

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Produkty archiwum

Letnie promocje od BRE Ubezpieczenia

(BRE Ubezpieczenia)

+ Ubezpieczenie Minicasco w promocyjnej cenie 15,90 zł miesięcznie

+ W ramach letniej promocji oferowana jest ochrona prawna

 

Drukuj ten artykuł BRE Ubezpieczenia przygotowało letnie promocje dla posiadaczy aut, którzy w okresie od 2 czerwca do 31 lipca zdecydują się na zakup ubezpieczenia. W ramach kampanii na kierowców czeka między innymi ubezpieczenie Minicasco w promocyjnej cenie 15,90 zł miesięcznie.

Promocja trwa od 2 czerwca do 31 lipca.

Jest ono adresowane do właścicieli samochodów osobowych oraz ciężarowych w nadwoziu osobowym, o wartości rynkowej od 5 do 40 tys. zł oraz w wieku od 3 do 14 lat. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest posiadanie przynajmniej jednego sprawnego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą oraz stan pojazdu umożliwiający jego eksploatację w świetle ustawy prawa o ruchu drogowym.

W ramach letniej promocji BRE Ubezpieczenia oferuje też ochronę prawną w cenie od 10 groszy miesięcznie. " Dzięki temu, w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych i ewentualnego sporu z ubezpieczycielem, u którego wykupił polisę sprawca zdarzenia, nie będziemy dodatkowo obciążeni kosztami działań prawnych, takimi jak koszty procesu sądowego czy też wynajęcia radcy prawnego"- komentuje Magdalena Marciniak z BRE Ubezpieczenia. (KN)

Za:

BRE Ubezpieczenia

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Asy Motoryzacji w Raiffeisen Polbank

(Raiffeisen Polbank, Warta)

Drukuj ten artykuł Raiffeisen Polbank rozpoczął przyjmowanie zapisów na dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane Asy Motoryzacji z 95% ochrony kapitału, które przygotował we współpracy z Wartą Życie. Zysk uzależniony będzie od notowań sześciu znanych samochodowych spółek, które cechują się dobrą pozycją kapitałową oraz silną pozycją międzynarodową. Zarobić będzie można maksymalnie 16%, czyli do 8% rocznie.

Minimalna wpłata na ubezpieczenie wynosi 5 tys. zł. Raiffeisen Polbank przyjmuje zapisy do 30 czerwca i nie pobiera żadnych opłat wstępnych. (KZW)

Za:

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 17, EBE, Sześć aut w portfelu

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Emerytury archiwum

Metodyka BION dla PTE

(KNF)

+ Celem BION jest m.in. ocena poziomu ryzyka w PTE

+ Nowa metodyka BION będzie podstawą oceny za 2013 r.

 

Drukuj ten artykuł Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Metodykę BION dla powszechnych towarzystw emerytalnych, na podstawie której zostanie przeprowadzona ocena za 2013 rok (zobacz Metodyka oceny BION powszechnych towarzystw emerytalnych).

Poziom oceny nadzorczej uzyskanej przez dane PTE determinuje stopień intensywności działań nadzorczych UKNF.

BION jest całościowym procesem wykorzystującym wszelkie dostępne informacje powzięte przez organ nadzoru w toku wykonywania nadzoru bezpośredniego w ramach działań inspekcji w siedzibach podmiotów nadzorowanych oraz nadzoru pośredniego. Celem tego procesu jest dokonanie przez nadzór:

+ oceny poziomu ryzyka w PTE,

+ ogólnej oceny jakości procesu zarządzania istotnymi czynnikami ryzyka przez PTE,

+ identyfikacji obszarów o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez PTE i wydanie rekomendacji dla PTE.

Poziom oceny nadzorczej uzyskanej przez dane PTE determinuje stopień intensywności działań nadzorczych podejmowanych przez UKNF. Co do zasady, im gorsza jest ocena PTE, tym większe powinno być nasilenie czynności organu nadzoru zmierzających do poprawy sytuacji podmiotu oraz

do ochrony interesów członków OFE i DFE zarządzanych przez dane PTE.

BION określa katalog potencjalnych działań, które mogą być zastosowane dla każdego przedziału uzyskanych ocen towarzystwa. Nie zakłada on jednak pełnego automatyzmu w tym zakresie i pozostawia pewną swobodę elastycznego kształtowania indywidualnej polityki nadzorczej. (KW)

Za:

UKNF

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Pozew zbiorowy ws. OFE złożony

(Dentons, MPiPS, TK, ZUS)

+ Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie

+ Powodowie chcą nim zainteresować także TK

 

Drukuj ten artykuł Paweł Kowalczyk, który reprezentuje dziesięciu pracowników kancelarii prawnej Dentons, 10 czerwca złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy w sprawie reformy OFE.

Pod pozwem podpisało się kilkadziesiąt osób.

Pozwanymi są ZUS oraz minister pracy i polityki społecznej, który występuje w imieniu skarbu państwa, a także niektóre OFE i PTE. Pod pozwem podpisało się kilkadziesiąt osób, jednak Paweł Kowalczyk zachęca, by do grupy dołączali inni zainteresowani. Jak podkreśla, powodowie oczekują od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie odszkodowania.

Głównym zarzutem jest nieważność przeniesienia ponad połowy środków z OFE do ZUS-u. Zdaniem prawników ulokowane w OFE aktywa są prywatnymi pieniędzmi, a ich przejęcie to niekonstytucyjne wywłaszczenie bez odszkodowania, które narusza prawo własności. Paweł Kowalczyk zarzuca także ustawodawcy działania motywowane osiągnięciem celu fiskalnego. Jego zdaniem reforma OFE to pozbawiony elementarnej zasady uczciwości mechanizm, który burzy podstawy systemu emerytalnego i podważa sens istnienia II filaru. Pozew zawiera również propozycję przekazania Trybunałowi Konstytucyjnemu zapytania o zgodność reformy z konstytucją. Skład orzekający TK rozpoznaje już podobny wniosek prezydenta (zobacz: TK ma kłopot z OFE). (KZW)

Za:

Puls Biznesu, nr 110 (2014-06-10), str. 8, Jarosław Królak, Rząd pozwany za OFE

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 2, JK, Pozew zbiorowy przeciwko rządowi za OFE złożony

Parkiet, nr 133 (2014-06-11), str. 9, MATP, Pozew za OFE

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Polacy obawiają się o swoją finansową przyszłość

(Aegon)

Drukuj ten artykuł Aegon opublikował niedawno raport o gotowości emerytalnej Polaków (zobacz: Zmiana oblicza emerytur 2014 oraz Emerytalne badanie Aegonu).

Polacy coraz rzadziej postrzegają emeryturę jako granicę między życiem zawodowym a odpoczynkiem.

"Nasz najnowszy raport o gotowości emerytalnej potwierdza, że Polacy obawiają się o swoją finansową przyszłość po zakończeniu aktywności zawodowej" - mówi Michał Biedzki, prezes Aegonu. "W stosunku do poprzedniego badania wzrosła liczba ankietowanych, którzy słowo emerytura utożsamiają z takim określeniami jak: "zły stan zdrowia", "ubóstwo" czy "brak bezpieczeństwa" - dodaje.

Raport potwierdza również, że Polacy coraz rzadziej postrzegają emeryturę jako definitywną granicę między życiem zawodowym a odpoczynkiem. 46% ankietowanych liczy się z tym, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie kontynuować pracę w niepełnym wymiarze godzin, na pół etatu lub na umowę o dzieło. (KW)

Za:

Aegon

Również:

Puls Biznesu, nr 111 (2014-06-11), str. 19, KZ, Polak nie szykuje się na emeryturę

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Szkody archiwum

Szkody w skrócie

Drukuj ten artykuł

Komunikacja

+ Motocyklista zginął w zderzeniu z szambiarką (Warszawa)

- Śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty

+ Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.1 osoba ranna (Warszawa)

+ Zderzenie 2 samochodów.4 osoby poszkodowane (Warszawa)

+ Samochód dostawczy zapalił się w trakcie jazdy (Warszawa)

+ Doszczętnie spłonął autobus miejski (Wodzisław Śląski, wodzisławski, śląskie)

+ Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem. Sprawca wypadku pijany (Łabędnik, bartoszycki, warmińsko-mazurskie)

- W wypadku ranny został kierowca ciągnika

+ Ciężarówka przewróciła się na autostradzie (Gogolin, krapkowicki, opolskie)

+ Osobowy opel zderzył się z ciągnikiem.1 osoba ranna (Jegliniec, sejneński, podlaskie)

+ Samochód śmiertelnie potrącił pieszą (Szczecin)

+ Samochód osobowy zderzył się z tramwajem. 2 osoby ranne, w tym dziecko (Szczecin)

+ Skuter zderzył się z osobówką. 2 osoby poszkodowane (Jeleń, tczewski, pomorskie)

+ Zderzyły się 2 samochody. 1 osoba ranna (Opole)

Domy i mieszkania

+ Pożar przydomowego garażu. 2 osoby ciężko poparzone (Wilczyn, bialski, lubelskie)

- Spłonął garaż. 2 osoby ranne

+ Pożar domu. Budynek zapalił się od uderzenia pioruna (Kicin, poznański, wielkopolskie)

- Pożar poddasza domu jednorodzinnego

+ Palił się dach domu (Ciecierzyce, gorzowski, lubuskie)

+ Pożar budynku mieszkalnego (Elbląg, elbląski, warmińsko-mazurskie)

Przedsiębiorstwa

+ Elektryk spadł z wysokości (Ożarów Mazowiecki, warszawski zachodni, mazowieckie)

- Monter spadł z wieży. Jest w stanie krytycznym

+ Pożar warsztatu. Spłonęły 2 samochody i wyposażenie (Nowa Kuźnia, opolski, opolskie)

Rolne

+ Śmiertelny wypadek podczas prac na roli. Zginął 16-latek (Jezioro, elbląski, warmińsko-mazurskie)

- Zginął nastolatek wciągnięty przez prasę rolniczą

+ Pożar stodoły (Mieszkowice, gryfiński, zachodniopomorskie)

Inne

+ Nastolatek utonął w sztucznym zbiorniku wodnym (Wojanów, jeleniogórski, dolnośląskie)

+ Uszkodzony gazociąg (Warszawa)

+ Pożar pustostanu (Warszawa)

Świat

+ Strzelanina w szkole. Zginęły 2 osoby (USA)

+W wyniku powodzi 9 osób zginęło, a setki straciły domy (Brazylia)

+ 6 ofiar śmiertelnych gwałtownych burz (Niemcy)

+ 5 żołnierzy zginęło w ataku sojuszniczego śmigłowca (Afganistan)

+ Wypadek na budowie kolejki.1 osoba nie żyje, 2 są ranne (Brazylia)

KN

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Świat archiwum

AIG: Peter Hancock zastąpi Roberta Benmosche'a

(AIG, JPMorgan Chase)

+ Peter D. Hancock dołączył do AIG w 2010 r.

+ Obecnie jest szefem operacji majątkowych

 

Drukuj ten artykuł Robert H. Benmosche złożył rezygnację z funkcji prezesa AIG, którą pełnił od 2008 r. Od 1 września jego stanowisko przejmie Peter D. Hancock. "Jestem bardzo zaszczycony otrzymaniem tak odpowiedzialnej funkcji" - powiedział. Dodał również, że pod przewodnictwem dotychczasowego prezesa grupa wyszła z kryzysu i stała się dużo silniejsza.

Robert S. Miller, przewodniczący rady nadzorczej AIG, w oświadczeniu firmy napisał, że ubezpieczyciela czekają wielkie zmiany, ale także możliwości. Zarząd jest przekonany, że Peter D. Hancock posiada odpowiednie kwalifikacje, by z sukcesem poprowadzić firmę i jej pracowników.

Peter D. Hancock dołączył do zespołu AIG w 2010 r. Obecnie jest szefem operacji majątkowych grupy. Wcześniej, przez 20 lat, pracował w JPMorgan Chase. Robert H. Benmosche nadal będzie współpracował z AIG. Od września zajmie stanowisko doradcy. (KZW)

Za:

Business Insurance

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Potężna burza nad Niemcami

+ Co najmniej sześć osób zginęło

+ Najwięcej zniszczeń odnotowano w Dusseldorfie

 

Drukuj ten artykuł W poniedziałek nad północno-zachodnimi Niemcami przeszły gwałtowne burze z gradobiciem. Wiatr momentami osiągał siłę 150 km/h. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej sześć osób. W większości byli to piesi i rowerzyści, na których spadły przewracane przez wichurę drzewa. Około 30 osób zostało rannych.

Spowodowane przez burzę szkody w transporcie mogą sięgać milionów euro.

Burza spowodowała wiele zniszczeń, z czego najwięcej odnotowano w Dusseldorfie. Wiele domostw zostało odciętych od prądu, a na zaparkowane samochody spadały wyrwane z korzeniami drzewa. Straż pożarna wzywana była do wypompowywania wody z piwnic oraz gaszenia pożarów po uderzeniach piorunów. Wstrzymano ruch samolotów oraz pociągów, zamknięte musiały zostać także odcinki niektórych autostrad.

Rzecznik policji z Duisburga poinformował, że spowodowane przez burzę szkody w transporcie mogą sięgać milionów euro.

Gwałtowne burze to skutek upałów. Front burzowy przemieszcza się na północny-wschód kraju oraz nad Polskę. (KZW)

Za:

Spiegel, Reuters, Bloomberg, tvn24.pl, wprost.pl, wp.pl

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

445 mld USD strat z cyberprzestępczości

(McAfee, Proofpoint)

+ Cyberprzestępczość uderza w cały rynek

+ Gospodarka internetowa traci do 20% dochodów

 

Drukuj ten artykuł Światowa gospodarka traci rocznie 445 mld USD przez cyberprzestępczość. Według raportu firmy McAfee, szkody ze szpiegowania w cyberprzestrzeni oraz kradzieży danych w samym 2013 r. dotyczyły ponad 800 mln ludzi. Eksperci szacują, że gospodarka internetowa generuje rocznie od 2 do 3 bln USD zysku, ale przez cyberataki potrafi tracić nawet 20% dochodów.

Przy zwalczaniu cyberprzestępczości konieczna jest współpraca międzynarodowa.

Powyższe dane nie dziwią specjalistów ds. bezpieczeństwa. Mark Sparshott, dyrektor regionu EMEA z firmy Proofpoint, która dostarcza rozwiązania w zakresie ochrony danych, uważa, że wielkość ataków hakerskich rośnie, ponieważ to opłacalny biznes dla przestępczości zorganizowanej. "Cyberprzestępczość nie jest ryzykowna, bo atak przeprowadzany jest z setek lub tysięcy komputerów w wielu krajach. To praktycznie niemożliwe do wyśledzenia" - dodaje. Raj Samani, dyrektor ds. technologii w McAfee, podkreśla, że niebezpieczeństwo wciąż będzie rosło. "Ponieważ coraz więcej firm działa online, a konsumenci chętnie przenoszą się do internetu, cyberprzestępczość będzie wzrastać. Dlatego konieczna jest współpraca międzypaństwowa" - radzi.

McAfee w swoim raporcie podkreśla, że cyberprzestępczość ma wpływ zarówno na handel, jak i na konkurencyjność oraz innowacyjność rynku. Dlatego zaleca, by rządy rozpoczęły wspólne, systematyczne działania w celu zbierania i publikowania danych o cyberprzestępczości. (KZW)

Za:

The Telegraph, Business Insurance

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Świat w skrócie

Drukuj ten artykuł + W brazylijskim stanie Parama ogłoszono stan klęski wskutek powodzi. Co najmniej dziewięć osób zginęło, a setki mieszkańców straciły domy. Zniszczona jest infrastruktura oraz mosty. Brazylijskie władze skierowały do pomocy wojsko. Ludzie otrzymują także leki i szczepionki przeciwko chorobom, które może przenosić woda.

+ W Rosji, na terenie Syberii, wzrasta zagrożenie powodziowe. Stan wód podniósł się o 17 cm w ciągu zaledwie doby. Zalanych zostało szesnaście osad. Woda uszkodziła sieci elektryczne, 230 km dróg i 27 mostów. Władze szacują straty na 40 mln USD.

+ Liczba ofiar kwietniowego zatonięcia południowokoreańskiego promu "Sewol" wzrosła do 292. Nurkowie, którzy wciąż przeszukują wrak statku, wydobyli ciało mężczyzny. 12 osób nadal nie udało się odnaleźć.

+ Indyjski rząd postanowił zmodyfikować system ubezpieczeń rolnych. W ramach obecnego systemu rolnicy płacą wysokie składki, ale na odszkodowanie mogą liczyć wyłącznie w przypadku całkowitej utraty zbiorów. Nowy program zakłada zwiększenie dochodów rolników i ograniczenie roli ubezpieczenia. (KZW)

Za:

Interia, Business Insurance, Itar-Tass, Xinhuanet, Business Standard

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Komentarze archiwum

Komentarz do: 240 tys. zł odszkodowania dla motocyklisty

(Auxilia, InterRisk)

Drukuj ten artykuł A dla mnie ta sprawa to przykład na to, że nie zawsze warto się sądzić. Nie wiem oczywiście, czy InterRisk proponował jakieś rozwiązanie ugodowe, ale w mojej ocenie (na podstawie tylko tych opisanych szczątkowych danych) sprawę można było zakończyć w 2010 roku ugodą na poziomie zadośćuczynienia w wysokości ok. 150 tys. zł + renta z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości ok. 1,2 tys. zł.

A tak mamy dużo wyższe zadośćuczynienie, odsetki za zwłokę oraz koszty procesowe. Ani to korzystne dla ubezpieczyciela, ani opłacalne. No i jeszcze ten wydźwięk medialny! Jeszcze rozumiem dyskusję o tak wysokie zadośćuczynienie przy małym uszczerbku. Ale gdy jest powyżej 90% to się często po prostu nie opłaca. Możliwe że się mylę i InterRisk próbował się ugodzić, lecz Auxilia odrzuciła ugodę i poszła do sądu, wiedząc że tam może wygrać więcej - wtedy rzeczywiście ubezpieczycielowi trudno zarzucić nieskorzystanie z szansy szybszego zakończenia sprawy.

Monika Borowiecka-Paczkowska

MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe

Linki:  

Zobacz komentowany tekst:

240 tys. zł odszkodowania dla motocyklisty

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Komentarz do: Zrzeczenie się roszczeń a odszkodowanie

(SN)

Drukuj ten artykuł No cóż - ten kij ma też drugi koniec - wystarczy tylko przypomnieć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2011r. (sygnatura II CSK 86/2011) zgodnie z którym: "Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym - po zawarciu z nim ugody - nie oznacza zrzeczenia się roszczenia także w stosunku do sprawcy szkody (ubezpieczonego), jednakże roszczenie to wygasa, jeżeli ubezpieczyciel, wykonując ugodę, spełnił świadczenie w całości."

Monika Borowiecka-Paczkowska

MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe

Linki:  

Zobacz komentowany tekst:

Zrzeczenie się roszczeń a odszkodowanie

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Komentarz do: KNF: nieprawidłowości w bancassurance

Drukuj ten artykuł No, no banki naprawdę mają o co walczyć. Prowizja ponad 90% pobranej składki robi wrażenie i jednocześnie ukazuje, że w bancassurance de facto nie ma ubezpieczenia, bo cóż możne ubezpieczyciel dać za ochronę za ten ochłap w postaci 10% składki. Czytając komunikat nadzorczy odnośnie spektakularnych czynności inspekcyjnych i walidacyjnych, zadaję sobie pytanie: czy któryś z grzesznych banków został przykładnie ukarany, co wyeliminowałoby przypadki nadużyć w przyszłości?

AFA

Linki:  

Zobacz komentowany tekst:

KNF: nieprawidłowości w bancassurance

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Zamówienia publiczne (postępowania) archiwum

Katowice: Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Drukuj ten artykuł

PN 1/14 - USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW PROKURATURY APELACYJNEJ W KATOWICACH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Miejsce zamówienia: Katowice, śląskie

Zamawiający: Prokuratura Apelacyjna w Katowicach

Pozycja i data publikacji: 125145, 2014-06-10

Całość ogłoszenia: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/artykul/88147

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 125145 z dnia 2014-06-10

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Toruń: Miejski Zarząd Dróg

Drukuj ten artykuł

Ubezpieczenie Mostu Drogowego im. Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi od zdarzeń losowych

Miejsce zamówienia: Toruń, kujawsko-pomorskie

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg

Pozycja i data publikacji: 195196, 2014-06-10

Całość ogłoszenia: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/artykul/88148

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 195196 z dnia 2014-06-10

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Knurów: Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Drukuj ten artykuł

Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Miejsce zamówienia: Knurów, śląskie

Zamawiający: Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

Pozycja i data publikacji: 195850, 2014-06-10

Całość ogłoszenia: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/artykul/88150

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 195850 z dnia 2014-06-10

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Zamówienia publiczne (inne) archiwum

Braniewo: Starostwo Powiatowe

Drukuj ten artykuł

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I LUB POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO.

Miejsce zamówienia: Braniewo, warmińsko-mazurskie

Zamawiający: Starostwo Powiatowe

Pozycja i data publikacji: 195458, 2014-06-10

Całość ogłoszenia: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/artykul/88149

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 195458 z dnia 2014-06-10

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

Milicz: Gmina Milicz

Drukuj ten artykuł

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Milicz wraz z jednostkami organizacyjnymi

Miejsce zamówienia: Milicz, dolnośląskie

Zamawiający: Gmina Milicz

Pozycja i data publikacji: 196298, 2014-06-10

Całość ogłoszenia: http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/artykul/88151

Za:

Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 196298 z dnia 2014-06-10

 

Prześlij komentarz

Drukuj ten artykuł
 Spis Treści 

 

 

archiwum

 

 
Przygotowane przez: Ogma sp. z o.o.

ref: